Loading...

ARIM.cz

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Věděli jste, že...

Anesteziologie a resuscitace

je základní lékařský obor, jehož náplní práce je především poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Pracovní náplň oboru je realizována na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (zkratka ARO) nebo klinikách (zkratka ARK, KARIM nebo KARIP).

V průběhu výkonu

je pacient pod bedlivým a kontinuálním dohledem anesteziologa, který je schopný v případě nečekané události okamžitě zasáhnout

Resuscitační péče

je nedílnou součástí anesteziologie je i péče o pacienty kriticky ohrožené akutním selháním životních funkcí.

Informovaný souhlas

je nedílnou součástí každého výkonu (v rámci plánovaných výkonů), během kterého Vám anesteziolog důkladně a srozumitelně vysvětlí, co Vás čeká

Anestézie

(z řeckého αν- + αἲσθησις = bez vnímání) představuje umělé uspání pacienta (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnutí lepší péče.

se anestézie dělí na

– topickou (povrchovou) – infiltrační (přímo v místě operačního zákroku) – okrskovou (přerušení vodivosti nervových vláken v malé vzdálenosti) – svodnou (blokády nervových pletení) – spinální (epidurální a subdurální podání) – totální intravenózní anestézii – inhalační

Nejnovější obsahProhlédnout vše

Znalostní kvíz
|

A. Normální / NormalB. Intubace do ezofagu (žaludku) / Esophagic intubationC. Extubace / ExtubationD. Obstrukce trubky (ET kanyly)

Více
Farmakoseriál: Morphin inj.
|

Morphin je „starý“ jako lidstvo samo :). První izolovaný alkaloid Morphin se datuje v letech 1805-1806 nl. Jedná

Více
Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu
|

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo

Více