Loading...

Trendy & doporučení v oboru

Jaká koncentrace hemoglobinu by měla být zvažována jako transfuzní práh u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pacientů? – AABB (American Asociation of Blood Banks) doporučuje restriktivní transfuzní strategii – U dospělých i

Novinky na poli diagnostiky a léčebných metod v roce 2012

Oblast kardiovaskulární a neurologie PLAC Test Dokáže odhalit predispozice kardiologických i neurologických onemocnění. Je sledována hladina enzymu Lp-PLA, která se výrazně zvyšuje při hrozícím nebezpečí infarktu myokardu nebo mrtvice. PLAC Test je unikátní.

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Souhlas pacienta Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením

Dvoustupňová dezinfekce např. laryngoskopů (dle předpisu č. 306/2012 Sb., §-8)

Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce 1. Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních

Rallye Rejvíz 2013 aneb očima pozorovatele…

Vážení fanoušci, jak mnozí z vás vědí, minulý týden proběhla mezinárodní soutěž zdravotnických záchraných služeb. Na této soutěži jsem byl jako host/pozorovatel. Toto byla v pořadí má druhá účast na

Bdíme nad vámi, když při operaci spíte

Rozhovor s Martinem Stříteským, přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, o tom, kam došla a míří česká anesteziologie

Srdeční převodní soustava

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy: SA sinoatriální uzel AV atrioventrikulární uzel HS Hisův svazek PR pravé raménko Tawarovo PF přední fascikulus LTR ZF zadní fascikulus LTR 1 Thorelův svazek 2

Vybavení RLP – příklad (technické)

Pomůcky pro PNP jsou uloženy ve zvláštním kufru, ve složení: laryngoskop pro dospělé; laryngoskop pro dětí; laryngoskop pro novorozence; endotracheální rourky všech velikostí, od 2,5 do 10; vodiče endotracheální rourky;

Dětský pacient na operačním sále, aneb co byste měli vědět před operací?

Většina maminek pozná ten pocit, když jejich ratolest musí do celkové anestezie (CA) (hovor. narkózy) pro nějaký problém, ať to jsou mandle (tonzilektomie), zánět slepého střeva (apendektomie) či nějaký diagnosticko-vyšetřovací

Brněnští vědci našli šetrný způsob léčby nádorových onemocnění

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně našli způsob jak dostat látky léčící rakovinu přímo k nádoru. Nová metoda podle mluvčí Centra transferu technologií Denisy Ranochové nezatíží zdravé orgány toxickými léky. K