Loading...

Když se řekne… pravé hypogastrium nebo levé mesogastrium. Víte, o čem je řeč?

 

Dokážete popsat přiložený snímek?…

norm. nález na plicích a srdci.není tam ani adhese na obou bránicích ani hypertrofie Lk srdceční ani sklerotický plát v obloučku AO. prostě o.k.jen vpravo parakardiálně možná drobet zmnožená bronchovaskulární

Lokalizace EKG svodů

Vyšetření zornic

Vyšetření zornice se provádí pohledem a zjišťují se změny velikosti, tvaru, reakce zornice na osvit. Po osvitu zornice baterkou se u zdravého oka zoprnice zúží – nastane mióza, reakce zornice

Topografie páteře a míchy

Anesteziologický stolek

Boj mezi životem a smrtí…

Anesteziologická přípravna

Jednoduchý nákres míchy