Loading...

Když se řekne… pravé hypogastrium nebo levé mesogastrium. Víte, o čem je řeč?

Když se řekne… pravé hypogastrium nebo levé mesogastrium. Víte, o čem je řeč?

Vyšetření zornic

Vyšetření zornice se provádí pohledem a zjišťují se změny velikosti, tvaru, reakce zornice na osvit. Po osvitu zornice baterkou se u zdravého oka zoprnice zúží – nastane mióza, reakce zornice

Topografie páteře a míchy

Vertebromedulární topografie 31 párů nervů z míšního segmentu odstupuje jeden pár míšních nervů 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 sakrálních 1 kostrční Intumescentia cervicalis et lumbalis Connus medullaris po