Loading...

Výzva: jiné, ostatní, na místo vyslána posádka RZP. Během cesty na místo volá dispečink, aby si posádka dávala pozor, protože volající byl do telefonu agresivní. PČR na místo nejela, byla možnost si ji zavolat po obhlédnutí situace. Při příjezdu nás očekává před domem vnuk a vítá nás se slovy, no to je dost že jedete. V pokoji nalézáme 82 pacientku, ležící v posteli, při vědomí,komunikuje, orientovaná místem, časem, osobou. TK 125/80, P 80, SPO2 98%, D 15, TT 36,7, glykemie 5,7 mmol/l, EKG sinus, eupnoe, bez cyanozy, ikteru, DKK bez otoků, neurologicky bez lateralizace, zornice izo, foto ++, břicho prohmatné, nebolestivé, poslech bpn. Anamnéza bezvýznamná. Při dotazu proč volali ZS se na nás rodina oboří: vždyt se na ni podívejte, jak vypadá, má rýmu. Po důkladnější rozhovoru zjišťujeme že paní byla na pár dní u druhého syna, dnes se od něj vrátila. A prý přestala chodit. Paní jsem poprosila zdali by se mohla postavit, postavila se a udělala pár kroků. Začala jsem rodině vysvětlovat že paní je klinicky v pořádku a že není třeba odvoz do ZZ. Ale pokud si to přejí, tak paní odvezu na interní ambulanci. Po této informaci začala rodina couvat, že do nemocnice né, že to není třeba. Že tedy můžeme jet. Proto byl kontaktován dispečink a na místo vyslána posádka RV. Další postup?
Řešení:
Zbytečný výjezd ZZS – podle uvedených informací. 1/ Nabízí se otázka, jaké informace dostal dispečink a proč rozhodnul vyslat na místo posádku. 2/ „vyhrožovat“ úhradou můžeme, ale je to v současném právním prostředí Česka bezzubé. 3/ doporučuji: vyšetřit, opakovaně se zeptat, jaká akutní změna zdravotního stavu vedla rodinu k tomu, aby volal tísňovou linku (aby nedošlo k informačnímu šumu a zapadnutí důležité informace), vše zapsat, poučit o povinnosti pojištěnce informovat svého registrujícího lékaře, poučit o faktu, že tísňová linka je pro případy ohrozěňí života nebo náhlého zhoršení zdraví (a to bez emocí, jako při výuce ve škole) a odejít středem se slušným pozdravením. 
Diagnoza: Z019 (vyšetření pacienta bez potíží). Bohužel zneužití ZZS se v seznamu MKN-10 nevyskytuje
Sumárum: na místo za 17 minut dorazila posádka RV, lékař pacientku vyšetřil a shledal to samé jako sestra. Vypsal pareré jehož originál ponechal na místě, poučil rodinu a odjel. Do knihy byla zapsána diagnoza Z 019, vyšetření pacienta bez obtíží.