Loading...

Vážení fanoušci,
po dlouhé době jsem si pro vás připravil takový menší kvíz z ANS. Myslím, že se dá zvládnout. Chtěl bych vzít ohled na fakt z minulého kvízu, kdy se mnozí ostýchali. Chci vás ujistit, že na naší stránce nehodláme tolerovat jakékoli druhy posměšků, vulgarit, apod. V případě, že zaznamenám jakýkoli posměšek, který vede k utlumení zůčastněných, bude této osobě udělen ban (tj. zamezení interakcí na stránce Anesteziologie a urgentní medicína).

Pevně věřím, že se vás do kvízu zapojí co nejvíce :). Pojďme nyní na samotný kvíz…

1 – Sevofluran má bod varu:
a) 23.5 st. C
b) 31.8 st. C
c) 42.2 st. C
d) 48.0 st. C
e) 58.5 st. C

2 – Rozpustnost krev/plyn je u sevofluranu:
a) 0.47
b) 0.69
c) 0.78
d) 1.21
e) 2.54

3 – U podchlazených pacientů je potřeba anestetik:
a) zvýšena
b) bez rozdílu na pacientův stav
c) snížena
d) v úvodu zvýšena, perioperačně snížena
e) v úvodu snížena, perioperačně se pustí „naplno“

4 – Šíře bezpečnosti inhalačních anestetik je X. Již Y běžné anestetické dávky je schopen
vyvolat zástavu srdce a oběhu.
X1) velká
X2) malá
X3) nezáleží na tom
Y1) 1 až 2 násobek
Y2) 2,5 – 3,5 násobek
Y3) 2 – 4 násobek
Y4) 3,5 – 5 násobek

5 – Kardiovaskulární účinky volativního inhalačního anestetika sevofluranu u kardiálně
zdravých osob jsou u těchto parametrů (SAT- střední arteriální tlak, SF- srdeční
frekvence, SCR- systémová cévní rezistence) (+ = zvýšené, – = snížené):
a) SAT -, SF -, SCR +
b) SAT -, SF -, SCR +
c) SAT -, SF +, SCR –
d) SAT +, SF -, SCR –
e) SAT +, SF +, SCR +

6 – Sevofluran tvoří s absorbční vápennou směsí nefrotoxickou sloučeninu:
a) Compound C
b) Compound B
c) Compound D
d) Compound A
e) Compound E

7 – Indukční i.v. dávka ketaminu (reg. obch. název Calypsol) (mcg = mikrogram, mg =
miligram) je:
a) 10mcg – 75mcg /kg t.hm.
b) 85mcg – 250mcg /kg t.hm.
c) 500mcg – 1mg /kg t.hm.
d) 10mg – 13,5mg /kg t.hm.
e) 7,5mg – 9,5mg /kg t.hm.

8 – U subarachnoidální anestezie je Taylorův přístup (paramediální přístup) v prostoru:
a) L2 – L4
b) L5 – S1
c) L6 – S1
d) Th9 – L3
e) L1 – L3

9 – Přípravky PPSB (přípravky protrombinového komplexu obsahují tyto faktory:
a) I, II, IV, VI, VIII
b) III, IV, VI, VII, X
c) I, III, VIII, IX, X
d) II, VII, IX, X
e) III, VIII, IX, X, XI

10 – Krevní ztráta při nekomplikovaném porodu vaginální cestou je přibližně:
a) 50 – 100ml
b) 150 – 200ml
c) 300 – 400ml
d) 400 – 500ml
e) 500 – 900ml

11 – Jaký je poměr koncentrace amidového lokálního anestetika bupivakainu mezi
pupečníkovou krví a mateřskou plazmou?:
a) 0,015 – 0,030
b) 0,17 – 0,23
c) 0,20 – 0,31
d) 0,20 – 0,40
e) 0,30 – 0,80
Správné odpovědi zapisujte formou komentářů ve tvaru: 1A, 2E, 3B, 4A1B4, 5A, 6A, 7B, 8A, 9A, 10A, 11A

Pokud bych vás mohl poprosit, na konci komentáře zhodnoťte tento test:
* lehký
** spíše lehký
*** normální
**** spíše těžký
***** velmi těžký

Děkuji. Jiří Brebera