Loading...

Vážení fanoušci,
po delší době jsem si pro vás přichystal znalostní kvíz. Myslím, že by to neměl být problém. V každé otázce je jen jedna správná odpověď. U otázky č. 5 jsou správné dvě odpovědi. Správné odpovědi zaznačte do komentáře pod kvízem.

1) Nitrolební tlak má fyziologické rozmezí:
a) 1,5 – 6,5 torr (max. 10)
b) 4,15 – 4,75 torr (max. 5)
c) 5 – 12 torr (max. 20)
d) 20,75 – 24,15 torr (max. 25)
e) 35 – 38 torr (max. 40)

2) ICP zvyšují:
a) i.v. antibiotika
b) paracetamol v kombinaci
c) ketamin, většina volativních inh. anestetik (halo, izo, sevo)
d) etomidat
e) benzodiazepiny

3) Normokapnie je v těchto parametrech:
a) PaCO2 = 2,5kPa (1,5 – 3,5 kPa)
b) PaCO2 = 5,3kPa (4,6 – 5,8 kPa)
c) PaCO2 = 7,0kPa (6,0 – 8,0 kPa)
d) PaCO2 = 10,8kPa (9,6 – 11,6 kPa)
e) PaCO2 = 17,4kPa (15,1 – 18,1 kPa)

4) Fossa temporalis komunikuje s orbitou pomocí:
a) fissura orbitalis inferior
b) fissura orbitalis superior
c) foramen rotundum
d) foramen lacerum
e) foramen ovale

5) Na ohraničení trigonum caroticum se nepodílí:
a) venter anterior musculi digastrici
b) venter posterior musculi digastrici
c) musculus hyothyroideus
d) musculus omohyoideus
e) musculus sternocleidomastoideus

6) MAC v O2 je u sevofluranu:
a) 1%
b) 1,35%
c) 1,48%
d) 1,8%
e) 2,1%

7) MAC v O2 je u izofluranu:
a) 0,6%
b) 0,98%
c) 1,15%
d) 1,3%
e) 1,7%

8) Vyberte správné tvrzení:
a) Etomidát je analgetikum bez hypnotického účinku, uvolňuje histamin
b) Etomidát je hypnotikum s analgetickým účinkem, neuvolňuje histamin
c) Etomidát je hypnotikum bez analgetického účinku, uvolňuje histamin
d) Etomidát je disociativní anestetikum s analgetickým účinkem, neuvolňuje histamin
e) Etomidát je hypnotikum bez analgetického účinku, neuvolňuje histamin

9) Hlavní ohrožení nemocného při nesprávném polohování u gynekologické polohy:
a) útlak n. ulnaris – v prevenci nutné podložení horní paže
b) útlak n. peroneus za hlavičkou fibuly
c) n. cutaneus femoris lateralis, který je ohrožen tlakem, podložit měkkou podložkou
d) n. radialis útlakem o nerovnost podložky
e) plexus brachialis při hyperabdukci paže – max. do 90 stupňů

10) Isoprenalin:
a) zrychluje srdeční frekvenci, zhoršuje koronární perfuzi, téměř nulový bronchodilat. účinek
b) zrychluje srdeční frekvenci, zlepšuje koronární perfuzi, výrazný bronchodilatační účinek
c) jedná se o přirozený katecholamin (prekurzor noradrenalinu)
d) jedná se defacto o náhradu za aqua pro injectione
e) jedná se o běžný infúzní roztok, když není k dispozici F1/1

Jestli mohu poprosit, na konci své odpovědi prosím ohodnoťte tento kvíz:
***** 5 hvězdiček – velmi těžký
**** 4 hvězdičky – spíše těžký
*** 3 hvězdičky – normální
** 2 hvězdičky – spíše lehký
* 1 hvězdička – hotový čajíček, tj. velmi lehký

Správné odpovědi: 1C, 2C, 3B, 4A, 5AC, 6E, 7C, 8E, 9B, 10B