Loading...

Vážení fanoušci,

připravil jsem si pro vás další kvíz, který je podstatně lehčí než ten předchozí :). Opět bych rád zdůraznil, že tu netolerujeme jakékoli zesměšňování, tzn. se nemusíte obávat odpověďět na kvíz.

Podívejme se tedy na samotné otázky:

 1  – Inspirační rezervní objem (IVR) je:
a) 700ml
b) 1.250ml
c) 1.700ml
d) 2.000ml
e) 2.500ml

 2  – FRC (funkční reziduální kapacita) ERV+RV je:
a) 1.000ml
b) 2.000ml
c) 3.000ml
d) 4.000ml
e) 5.000ml

 3  – Vyberte správný popis pro zobrazené dýchání:

a) a=Cheyne-Stokesovo, b=Biotovo, c=Gasping, d=normální klidové, e=Kussmaulovo
b) a=Biotovo, b=Gasping, c=Kussmaulovo, d=Cheyne-Stokesovo, e=normální klidové
c) a=normální klidové, b=Gasping, c=Cheyne-Stokesovo, d=Biotovo, e=Kussmaulovo
d) a=Kussmaulovo, b=Biotovo, c=Gasping, d=Cheyne-Stokesovo, e=normální klidové
e) a=Gasping, b=Cheyne-Stokesovo, c=Kussmaulovo, d=Biotovo, e=normální klidové

 4  – Za fyziologického stavu vzniká vzruch v SA (sinoatriálním) uzlu X za minutu, v AV (atrioventrikulárním) uzlu je frekvence Y, přibližně Z /minutu.
X1) 40 – 50x
X2) 60 – 70x
X3) 90 – 110x
Y1) vyšší
Y2) rovna
Y3) nižší
Z1) 40
Z2) 50
Z3) 60

 5  – Synapse rozlišujeme:
a) presynaptické, vezikulární, neurotubulární
b) vezikulární, elektrické, neurotubulární
c) chemické, elektrické, smíšené
d) smíšené, presynaptické, vezikulární
e) vezikulární, chemické, presynaptické

6  – Při koncentraci K+ „___“mmol/l hrozí fibrilace komor, srdeční zástava v diastole:
a) 4 – 5
b) 6 – 7
c) 8 – 9
d) 9 – 10
e) 12 – 14

7  – Morphin (reg. obch. název Morphin Biotika) se nejčastěji při i.v. inf. podává v dávce        (mcg=mikrogram):
a) 4 – 5mcg/kg/h
b) 6 – 9mcg/kg/h
c) 10 – 15mcg/kg/h
d) 16 – 20mcg/kg/h
e) 20 – 25mcg/kg/h

8  – Propofol se běžně používá v koncentraci:
a) 0,5%
b) 0,7%
c) 0,9%
d) 1,0%
e) 1,3%

9  – Extubační kriterium PaCO2 musí být:
a) < 0,2 kPa
b) < 0,4 kPa
c) < 0,6 kPa
d) > 0,8 kPa
e) > 10 kPa

10  – Účinek nedepolarizujících myorelaxancií::
a) lze antagonizovat syntostigminem
b) lze antagonizovat naloxonem
c) lze antagonizovat flumazenilem
d) lze antagonizovat sugammadexem
e) nelze antagonizovat

 

Správné odpovědi zapisujte formou komentářů ve tvaru: 1A, 2E, 3B, 4X1Y2Z3, 5A, 6A, 7B, 8A, 9A, 10A.

Pokud bych vás mohl poprosit, na konci komentáře zhodnoťte tento test:
*       lehký
**      spíše lehký
***     normální
****    spíše těžký
*****   velmi těžký