Loading...

1) U epidurálního krvácení je mydriáza:
a) na opačné straně než je krvácení
b) na stejné straně jako je krvácení
c) není mydriáza ale mióza
d) není mydriáza, zornice jsou izokorické
2) U každého křečového stavu je nutno zjistit:
a) glykemii
b) EKG
c) počet dechů
d) kapilární návrat
e) velikost zornic

3) U astmatického záchvatu je optimální saturace:
a) 100%
b) 90%
c) 97 – 98%
d) 88%
e) 93%

4) U CHOPN je optimální množství O2 přes masku:
a) 10l/min
b) 6l/min
c) 3l/min
d) 12l/min
e) 8l/min

5) U kterého krvácení se vyskytuje meningeání dráždění?
a) subdurální
b) epidurální
c) subarochnidální
d) krvácení do GIT
e) epistaxe

6) Mezi výkony zachraňující život NEPATŘÍ:
a) KPR
b) zástava krvácení
c) punkce a drenáž tenzního pneumotoraxu
d) defibrilace
e) chlazení popálenin

7) Které z těchto vyšetření nemá v PNP ve svých kompetencích NLZP?
a) TK
b) P
c) per rectum
d) TT
e) glykémie
f) poslech, poklep, pohmat

Mezi zdravotnickou dokumentaci na ZS nepatří:
a) kopie záznamu o výjezdu
b) identifikační a třídící karta
c) negativní reverz
d) pozitivní reverz
e) list o prohlídce mrtvého

9) Lékařská třídící a identifikační karta pro hromadné postižení zdraví má tyto základní barvy:
a) červená, žlutá, zelená, černá
b) červená, červeno – žlutá, zelená, černá
c) červená, žlutá, zelená, černá, modrá
d) červená, červeno-žlutá, žlutá, zelená, černá
e) červená, žlutá, zelená, černá, bílá

10) Odhalte špatné antidotum:
a) alkaloidy – fyzostigmin
b) opiáty – intrenon
c) paralen – acetylcystein
d) benzodiazepiny – naloxon
e) organofosfáty – atropin

Správné odpovědi: 1B, 2A, 3C, 4C, 5C, 6E, 7C, 8D, 9D, 10D