Loading...

Vážení fanoušci,

po delší době jsem si pro vás přichystal znalostní kvíz. Myslím, že by to neměl být problém. V každé otázce je jen jedna správná odpověď. Správné odpovědi zaznačte do komentáře pod kvízem.1          Jaké je extubační kritérium u PaO2 při FiO2 více než 0,4
a)         méně než 6 kPa
b)         =6 kPa
c)         >4 kPa
d)         větší nebo rovno 20 kPa
e)         >8 kPa

2          Pacienta nejčastěji uvádíme v tomto pořadí:
a)         succinylcholinjodid, thiopental,sufenta
b)         thiopental i.a., succinylcholinjodid,sufenta
c)         sufenta, succinylcholinjodid,thiopental
d)         thiopental, succinylcholinjodid, sufenta
e)         sufenta, thiopental, succinylcholinjodid

3          Opioidy působí v CNS na opioidní receptory, které jsou členěny do 4 skupin:
a)         mí, kappa, delta, sigma
b)         omega, delta, alfa, beta
c)         mí, sigma, alfa, beta
d)         sigma, kappa, mí, beta
e)         beta, omega, delta, kappa

4          Sublingválně podané 200mcg buprenorfinu účinkuje:
a)         až jednu hodinu
b)         až tři a půl hodiny
c)         až sedm hodin
d)         až devět hodin
e)         až dvanáct hodin

5          Fibrooptický bronchoskop byl zaveden do klinické praxe a použit k intubaci:
a)         zaveden 1950 a použit 1958
b)         zaveden 1968 a použit 1970
c)         zaveden 1968 a použit 1972
d)         zaveden 1970 a použit 1974
e)         zaveden 1978 a použit 1982

6          Mezi pomocné manévry tracheální intubace řadíme:
a)         Sellickův hmat a ARDS
b)         Heimlichův manévr a BURP
c)         Sellickův hmat a BURP
d)         Heimlichův manévr a Sellickův hmat
e)         Sellickův hmat, prekordiální úder aHeimlichův manévr

7          Do amidových LA patří (vyberte správnou možnost):
a)         ropivacain, levobupivacain, trimecain
b)         prilocain, benzocain, lignocain
c)         procain, benzocain, ropivacain
d)         benzocain, trimecain, levobupivacain
e)         benzocain, bupivacain, procain

8          Střední plicnicový kapilární tlak v zaklínění je (PmpaCW):
a)         1 – 2 torr
b)         1,5 – 2,5 torr
c)         4 – 8 torr
d)         6 – 9 torr
e)         5 – 12 torr

9          Plicní vaskulární rezistence (Rpv(dyn.s.cm-5)) je:
a)         80 – 110
b)         115 – 185
c)         120 – 200
d)         180 – 450
e)         500 – 1278

10       Extubační kritérium je u Vt hodnota:
a)        1 – 2  ml/kg t.hm
b)        1,5 – 2,5 ml/kg t.hm
c)        4 – 8 ml/kg t.hm
d)        >5 ml/kg t.hm
e)        větší nebo rovno 40 ml/kg t.hm

Jestli mohu poprosit, na konci své odpovědi prosím ohodnoťte tento kvíz:
***** 5 hvězdiček – velmi těžký
****   4 hvězdičky – spíše těžký
***    3 hvězdičky – normální
**      2 hvězdičky – spíše lehký
*        1 hvězdička – hotový čajíček, tj. velmi lehký