Loading...

Žena, 60 let, hematemeza. Anamnesticky: poslední týden hospitalizována na chirurgickém odd. s bolestmi břicha, uzavíráno jako potíže při cholecystolithiáze, v plánu CHCE. Včera pacientka odchází domů po podepsání negativního reverzu, „špatně snášela“ hospitalizaci. Nyní náhle zvracení velkého množství natrávené krve, v lavoru objektivním odhadem minimálně 750-1000 ml , současně krevní koagula. Obj.nález: při vědomí, anxiozní, bledého koloritu, schoulená na lůžku na boku, izo, foto++, ameningeal., bez lateral., AS prav, SR na monitoru 70/min, TK 100/60, kapilarita prodloužená, dýchání bvf., břicho palpačně difuzně citlivé s maximem v epigastriu, tuhé, špatně vyšetřitelné, peristaltika +, p.rect. hnědá stolice bez příměsi krve. Končetiny bez otoků , afebrilní. AA: O Vaše dg, terapie, směrování?
Řešení:
NPB, hematemezis, susp.perforace peptickeho vředu s počínající peritonitidou. Zajištěna 2x iv.linka, 1000ml kryrtaloidy, 500ml koloid, Omeprazol 80 mg iv., Degan 1amp.iv., Dicynon 1 amp.iv., Fentanyl 100 ug iv., monitorace, specializovaná poloha, transport na UP k urgentní endoskopii. 
80% krváceni do horniho GIT má příčinu ve VCHGD či hemoragické gastropatii, proto podán inhibitor protonové pumpy s Deganem a pacientka směrována k urgentní endoskopii. Pouze u cca 10% krvácení z horního GIT jsou zdrojem jícnové varixy (indikace podání Remestypu, mnohem dražší varianta), zde navíc nebyla anamneza ethylismu s hepatopatií a portální hypertenzí… Zavedení Sengstaken či Lintonovy sondy je jednou z variant při selhání terapie.