Loading...

Starší muž, pracovní úraz, zavalen třemi kmeny o průměru cca 40cm. Výjezd RLP, na místě do 3 minut od nahlášení události. Při příjezdu: leží na břiše, hlavou dolů, kmeny na něm již nejsou. NIBP: neměřitelný, HR:0, RR:0, SpO2: neměřitelná, zornice: -5/-5 … Po cca 20 minutách KPR ROSC. NIBP: 90/50, HR:130, RR: UPV 14, SpO2 90% při 100% FiO2, zornice -3/-3. HKK: bpn. Dýchání vlevo neslyšné, hrudník bilat. krepituje. Břicho tuhé špatně prohmatné. Jinak žádné zjevné vněší trauma. Pánevní kruh stabilní. DKK: bpn … Diff. Dg.? Terapie před a během KPR? Terapie po KPR? Transportní prostředek? Směřování?
Řešení:
po příjezdu na místo byl nasazen limec, postižený otočen na záda a pro apnoi a HR 0 zahájena KPR trvající cca 20 minut a kontaktována LZS. Během KPR: 2 žíly do jedné FR 100ml + 2 amp NRA, do druhé HAES, 2 adrenaliny.RSI + Napojen na CMV: MV 12l, RR 14, PEEP 5. Po KPR: naložen na vakuovou matraci, zadrénován levý hemitorax. Terapie: 500FR, a další HAES a pak další FR do druhé NRA 2amp/20ml na 10ml/h. Při příletu LZS oběhově nestabilní. Na transport FNT 2ml, Midazolam 5mg, 4mg Arduanu. a letecký transport do krajského Traumacentra. Pac. po příletu vyšetřen v algoritmu polytraumatu, zahájena masivní haemosubstituce. Vyšetřením zjištěn: Bilat PNO, Haemothorax vlevo. Bilat. fr. žeber, kontuze plic bilat., lacerace jater, kontuze ledvin, fr L2, fr. příčných výběžků L1-L5 . Stav komplikován rozvojem DICu a těžkou oběhovou nestabilitou refrakterní na terapii (50 amp NRA/ 50 ml na 40 ml/h). Po částečné koagulační přípravě ad sál. Bohužel přes maximální resuscitační péči stav progreduje během transportu ze sálu těžká hypotenze, na monitoru PEA, zahájena KPR která ukončena jako neúspěšná.