Loading...

Žaludeční sonda
Žaludeční sonda má standardní délku 80 cm a je vyrobena z měkčeného PVC. Konec sondy je oválný, může být opatřen centrálním otvorem nebo otvory bočními či jejich vzájemnou kombinací. Tloušťka sondy je 14-32 CH. Konce sond jsou podle velikosti označeny barevně trychtýřovým konektorem, který umožňuje nasazení Janettovy stříkačky či připojení sběrného systému. Pro výplach žaludku volíme sondu s co největším možným průměrem – u dospělých nejméně 1 cm (tloušťka prstu), u dětí 0.4-1,0 cm.

Zavádění žaludeční sondy
Sondu lze zavést orálně či nazálně. Nazální přístup je výhodnější zvláště u neklidných pacientů a pacientů intubovaných, u nichž k zavádění sondy užíváme Magillových kleští.

Před zaváděním sondy je třeba zvolit optimální délku zavedení. Tu lze zjistit naměřením vzdálenosti glabela – processus xyphoideus + síla dvou prstů. V této vzdálenosti sondu označíme (nejméně 45 cm). Sondu potřeme mezokainovým gelem a ten též aplikujeme do nosního vchodu. Sondu zavádíme pod dolní nosní skořepou do nosohltanu. Pro často se vyskytující deviaci nosní přepážky je třeba zvolit prostornější nosní průduch. Pro nebezpečí krvácení neužíváme při zavádění sondy násilí.
U pacientů bez významné poruchy vědomí zavádíme sondu bez zajištění dýchacích cest intubací. Výhodná je spolupráce pacienta, kdy jej vyzýváme při posunu sondy k opakovanému polknutí. U pacientů s významnou poruchou vědomí je třeba před zavedením nazogastrické sondy zajistit dýchací cesty intubací.
U intubovaných pacientů zavádíme sondu po jejím proniknutí do nosohltanu při laryngoskopické kontrole pomocí Magillových kleští. V nouzi lze také použít 2. a 3. prst, které zasuneme za kořen jazyka a směrujeme hrot sondy do jícnu za současného posouvání sondy nosním průduchem. Po zavedení sondu fixujeme náplastí. Zavedení žaludeční sondy může být usnadněno jejim předchozím »namrazením« v lednici, event. lze užít žaludeční sondu se zavaděčem.

Ověření správného zavedení
Polohu sondy je nutné vždy pečlivě ověřit několika způsoby:
– poslechem  šelestu  v epigastriu  při  insuflaci vzduchu do sondy Janettovou stříkačkou;
– aspirací   žaludečního   obsahu  Janettovou   stříkačkou;
– ponořením   volného   konce   sondy pod vodní hladinu – unikání  bublin  vzduchu  synchronně  s  dýcháním   svědčí   pro  chybné zavedení  sondy   do dýchacích cest.

Výplach žaludku – Indikace výplachu žaludku
Výplach žaludku patří mezi základní nespecifickou léčbu všech intoxikací.V rámci přednemocniční neodkladné péče jej provádíme vždy v těchto případech intoxikace:
– alkylfosfáty;
– paraquatem;
– kyanovodíkem;
–  sirovodíkem;
– tricyklickými antidepresivy;
– jinými v situaci, kdy lze předpokládat dobu transportu do cílového zdravotnického zařízení delší než 30 min.

Kontraindikace výplachu žaludku
– požití kyselin nebo louhů — nebezpečí perforace;
– požití saponátů – nebezpečí aspirace pěny – malá toxicita saponátů.

Technika provedení
– Nezbytné vybavení — sada žaludečních sond, nádoba na odběr žaludečního obsahu pro toxikologické vyšetření, dva kusy Janettovy stříkačky, carbo adsorbens (carbo activatus), Mesocain gel, odsávačka, vybavení k tracheální intubací.
– Před vlastním výplachem žaludku vždy zajistíme bezpečný žilní přístup a napojíme infúzi krystaloidního roztoku!
– Po zavedení žaludeční sondy, její fixaci a bezpečné verifikaci umístění sondy v žaludku odsajeme žaludeční obsah a odebereme vzorek pro toxikologické vyšetření. Do žaludku aplikujeme 10 tbl. carbo adsorbens ve 100 ml vody k obarvení žaludeční sliznice. Poté vyplachujeme žaludek takovým množstvím tekutiny, aby před ukončením výplachu byla odsávaná tekutina zcela čirá. Množství užité lavážní tekutiny by se mělo pohybovat minimálně v rozmezí 2000-3000 ml. Během výplachu provádíme přesnou bilanci aplikovaného množství tekutiny – aplikované porce tekutiny musí odpovídat odsávaným porcím! Jednotlivé porce lavážní tekutiny by se měly pohybovat mezi 150-450 ml (nebezpečí  perforace
žaludku zvláště u starších osob a malých dětí). U dětí používáme Iavážní tekutinu v množství cca 4 ml na kg t.hm. Jako lavážní tekutinu užijeme fyziologický roztok.

V případě, že vázne návrat ze sondy, změníme její polohu (délka zavedení), event. změníme polohu pacienta z polohy na zádech do polohy na levém boku.
Do poslední dávky tekutiny přidáme opět 10 tbl. carbo adsorbens a sondu uzavřeme zátkou či svorkou. V poslední době je možné provádět výplach žaludku pomocí nového systému firmy Kendall. Jedná se o dvoupístovou velkou stříkačku, která funguje tak, že současně nasává čistou tekutinu ze zásobní nádoby a žaludeční obsah, poté dojde ke změně toku a čistá tekutina je při stlačování aplikována do sondy, odsátý žaludeční obsah pak do sběrné nádoby. Systém lze objednat pod firemním názvem Easi-Lav.