Loading...

K monitorování nitrolebního tlaku se v dnešní době používají  tlakové senzory zaváděné přímo do tkání. K multimodálnímu ložiskovém monitorování používáme  v současné době kyslíkové senzory, senzory tepelné, senzory k určení parciální tenze  oxidu uhličitého a pH, mikrodialyzační katetry.
Zlatým standardem měření nitrolebního tlaku je snímání tlaku mozkomíšního moku v postranních mozkových komorách. Subdurální nebo epidurální snímače vykazují nepřesnosti při hodnotách tlaku nad 30 torr.

V současné době se nejvíce uživají tlakové  mikrosnímače, převodníky vybavené silikonovými čipy s tlakovými rezistory nebo  snímače založené na fibrooptické technologii. Tyto snímače mohou být uloženy podle potřeby intraventikulárně,  v mozkovém parenchymu, v epidurální čisubarachnoidální lokalizaci.

 K určení parciální tenze kyslíku ve tkáních je užíván polarografický elektrochemický mikrosenzor. Kyslík difunduje  do senzoru přes polyetylénovou stěnu katetru do elektrolytové komůrky. Elektrický proud je generovaný transformací kyslíkuna hydroxylové anionty na polarografické katodě. Tato změna je potom vyjádřena v hodnotě parciální tenze kyslíku. Jedinečnou technologii v současné době představuje multimodální senzor umožňující měření pH, PCO2 a pO2. Při označování těchto parametrů používáme označení Pti ( ti – tissue – tkáň).
pH senzor je polymethylmetakrylátové vlákno se třemi radiální otvory. Na konci je vlákno vybaveno reflexní zrcadlovou plochou, která tak vytváří miniaturní spektrofotometr.  Otvory jsou vyplněny polyakrylamidem obsahujícím fenolovou červeň. Změna zabarvení je v korelacis koncetrací vodíkových iontů a je detekována ozářením fotobuňky zeleným světlem. Ve skutečnosti se vyhodnocuje změna absorbance zeleného světla fenolickou červení.
pCO2 senzor je stejné konstrukce. Membrány a otvory jsou vyplněny bikarbonátovým roztokem obsahující fenolovou červeň. Ta je také vlastním indikátorem. Difundující oxid uhličitý navozuje změny pH a tím i zabarvení detekčního barviva.
Kyslíkový senzor je založen na fluorescenci a obsahuje rutheniové barvivo. Toto absorbuje modré světlo o vlnových délkách 450 – 470 nm, které prochází fibrooptickým vláknem. Barvivo  emituje část světelné energie pohlcené barvivem v jiné vlnové délce (620 nm). Kyslík snižuje množství emitovaného záření. Změna je proporcionální ke koncentraci kyslíku a vyhodnocována v hodnotě parciální tenze kyslíku.

K dalšímu vybavení některých  kombinovaných čidel patří i teplotní senzor  uložený v silikonové pryži.

Mikrodialýza
 zatím není standardní metodou monitorování mozku, ale její užití v klinické praxii může mít v budoucnu zásadní vliv na kvalitu neurointenzivní péče… Je to metoda sledující metabolické změny v mezibuněčném prostoru.
Do mozkové tkáně je zaveden mikrodialyzační katetr. Semipermeabilní membrána propouští látky do velikosti 20.000 daltonů. Systémem protéká Ringerův roztok rychlostí 0,3 ml/minutu. Mikroobjemy jsou potom analyzovány v kapalinovém chromatografu. Ke standardnímu metabolickému profilu patří: laktát,  pyruvát, glutamát, glukóza, glycerol.
Kromě katetru zavedeného do poškozené oblasti (the worse side), se zavádí ještě referenční katetr do nepoškozené tkáně (better side) a katetr, který by měl odrážet systémové změny (bestside). Ten je zaveden do podkožní tukové tkáně v břišní oblasti. Důležité je, aby koncentrace látek v extracelulárním prostoru byly stejné jako v semipermeabilní kapiláře. To je funkcí rychlosti průtoku katetrem. Při vyrovnání koncentrací hovoříme o tom, že relativní recovery je 100 procent.

Pojem absolutní recovery je vázán na stanovení počtu milimolů látky eliminovaných za jednotku času. Toto množství se zvyšuje s průtokem.