Loading...

Vyšetření zornice se provádí pohledem a zjišťují se změny velikosti, tvaru, reakce zornice na osvit. Po osvitu zornice baterkou se u zdravého oka zoprnice zúží – nastane mióza, reakce zornice na konvergenci – z jednoho metru přibližujeme prst k oku na cca. 10cm. Při pohledu do blízka má u zdravého oka nastat mióza. Fyziologicky jsou zornice okrouhlé, izokorické (stejně velké), pozitivní fotoreakcí a pozitivní reakcí na pohled do blízka. Patologicky se může vyskytnout rozštěp zornice (nepravidelný tvar) při zánětu duhovky (iris), anizokorie (nestejně velké zornice) – příčinou může být např. epidurální hematom, mióza (zúžení zornice) při zánětu duhovky, vlivem léčiv nebo drog (morphin), působení opthalmologik (pilokarpin). Mydriáza (rozšíření zornic) v hlubokém bezvědomí, působením atropinu…
Zornice