Loading...

Výzva: ochrnutí náhle vzniklé, muž, ročník 1954, OA: s ničím se neléčí, léky trvale neužívá. NO: cca 20 minut trvající hemiparéza pravé poloviny těla s výpadkem zorného pole, bez bolesti, bezvědomí nebylo, celou dobu seděl v křesle, nauzea O, St.P.: GCS: 4-5-6 (15), při vědomí, komunikuje, orientován místem, časem, osobou, eupnoe, neurologicky bez lateralizace, amengiální, řeč normální, bez dušnosti, cyanozy, ikteru, otoky DKK O, zornice izo, foto ++, TK 140/90, P 88, SPO2 98%, D 16, TT 36,7, glykemie 5,6 mmol/l, EKG sinus, úraz neguje, u PL nebyl několik let. Pracovní diagnoza, léčba, směřování.

Řešení:
Pracovní dg byla v PNP opravdu TIA, zajištěna i.v. linka, podán O2, pacient byl transportován na neurologické pracoviště, tam provedeno CT kde zjištěno aneuryzma ascendentní aorty, následně byl pacient okamžitě převezen na kardiochirurgické pracoviště k operačnímu řešení. Během transportu na vyšší pracoviště posádkou RLP byl pacientovi podáván Ebrantil kontinuálně.