Loading...

Pomůcky pro PNP jsou uloženy ve zvláštním kufru, ve složení:

 • laryngoskop pro dospělé;
 • laryngoskop pro dětí;
 • laryngoskop pro novorozence;
 • endotracheální rourky všech velikostí, od 2,5 do 10;
 • vodiče endotracheální rourky;
 • peán;
 • nůžky;
 • ústní a nosní vzduchovody různých velikostí;
 • Magillovy kleště;
 • rozvěrač úst;
 • Combitube – biluminární rourka pro alternativní zajištění průchodnosti dýchacích cest;
 • Minitrach – originální set pro koniotomii,  popřípadě jiná obdobná pomůcka(TracheoQuick ap.);
 • injekční stříkačky a jehly různých velikostí;
 • intravenózní kanyly různých velikostí;
 • souprava pro drenáž hrudníku;
 • souprava pro centrální žilní kanylaci;
 • farmaka
 • ruční křísící přístroj;
 • ruční dýchací přístroj pro novorozence, děti a dospělé s výběrem všech
 • velikostí obličejových masek, možností připojení na zdroj kyslíku a ventil PEEP;
 • intraoseální jehly;
 • náplasti, kaloun;
 • dezinfekční prostředek;
 • chirurgické rukavice sterilní a nesterilní;
 • tonometr pro měření krevního tlaku, v podmín kách PNP dáváme přednost mechanickým prostředkům (většina automatických bateriových přístrojů se neosvědčila);
 • fonendoskop.

Pro transport nemocného do vozu se využívá transportní křeslo, mnohdy s výhodou nahrazované takzvanými »schodolezy«; tato pomůcka slouží k transportu vsedě, jeho obsluhu snadno zvládne jeden záchranář i při transportu po schodech; transportní plachta má nezastupitelné postavení při transportu nemocného z těžko přístupných míst, například z podkroví, sklepů, po úzkých točitých schodech ap.; další výhodou transportní plachty je její vysoká nosnost, omyvatelnost, nevýhodou je potřeba více zachránců při transportu.

 

Ve vozidle dále musí být:

 • nosítka, která umožňují polohování nemocného do všech důležitých transportních poloh. Nosítka musí být lehká, s vysokou nosností a  manipulace s nimi musí být jednoduchá;
 • kovové tlakové nádoby s náplní O2 o objemu 2×101 a 2×21, označené podle ČSN 07 8510 s účinností od 1.4.1989 modrým označením, změna normy ČSN 07 8510 s platností od 1.9.1995 ukládá základní nátěr v barvě khaki s bílým označením; láhve jsou opatřeny uzavíracími lahvovými ventily, na které jsou připevněny redukční ventily, průtokoměry a rychlospojky; nádoby jsou umístěny podle prostorových možností vozu a jsou připojeny na centrální rozvod kyslíku;
 • kyslíkové brýle a obličejové masky;
 • defibrilátor s monitorem, záznamem EKG křivky a s možností zevní stimulace srdečního rytmu; přístroj musí být vybaven i dětskými defibrilačními elektrodami;
 • pulsní oxymetr umožňuje rychlé orientační měření SpO2 a tepové frekvence u všech věkových kategorií; přístroj je lehký, přenosný, s bateriovým zdrojem;
 • kapnometr je transportní přístroj, který může být součástí transportního monitoru neboje samostatný; slouží k monitoraci Et pCO2 v mmHg a dechové frekvence;
 • automatický dýchací přístroj pro zabezpečení umělé plicní ventilace (UPV) nejčastěji u intubovaných nemocných; transportní přístroje vhodné pro PNP jsou například Dräger, Weinmann, Ambu, ap. Nejvhodnější jsou přístroje poháněné pneumaticky; pro potřeby PNP je nutná jednoduchost a rychlost sestavení příslušenství;
 • kardiopumpa je pomůcka pro účinnější provádění nepřímé srdeční masáže, u které při aktivní dekompresi dochází k lepšímu plnění srdečních oddílů;
 • scoop rám je speciální transportní rám pro šetrný transport postižených s poraněním páteře;
 • vakuová matrace je nezbytný transportní prostředek pro šetrný transport postižených, jejichž stav vyžaduje celkové znehybnění. Vzduch z matrace se odsává ruční nebo bateriovou odsávačkou;
 • vakuové dlahy pro dospělé a pro děti jsou určeny ke znehybnění končetin a krční páteře; součástí sady je ruční evakuační pumpa;
 • extenzní dlaha pro dolní končetinu, která se fixuje pomocí suchých zipů, a trakce se provádí tahem za hlezno přes kladku;
 • pro imobilizaci končetin se používají také dlahy Cramerovy o různých délkách a šířkách. Jejich využití je v současnosti minimální;
 • sada krčních límců k fixaci krční páteře o několika velikostech, případně univerzální krční límec s možností jednoduché úpravy podle typu krku;
 • bateriová odsávačka je v trvalé pohotovosti pro odsátí z dutiny ústní, dýchacích cest a pro odsátí vakuových dlah a matrace. Výhodné je trvalé dobíjení ve vozidle; jako záložní se využívá odsávačka mechanická;
 • glukometr se používá k aktuálnímu kvantitativnímu stanovení glykémie;
 • teploměr lékařský;
 • souprava pro vedení porodu v terénu (porodní balíček), vak pro novorozence;
 • souprava pro ošetření popálenin (popáleninové roušky), sterilní prostěradla;
 • »převazový« kufr obsahuje pomůcky pro účinné stavění krvácení — Martinova škrtidla, sterilní obvazy, chirurgické rukavice sterilní i nesterilní, dezinfekční roztok;
 • převazové nůžky;
 • spotřební zdravotnický materiál;
 • manžeta pro přetlakovou aplikaci infúze;
 • sterilní prádlo (podložky, roušky);
 • termoizolační fólie;
 • jednorázové emetní misky;
 • ložní prádlo;
 • deka;
 • plachta pro přikrytí zemřelého.

Dále musí být ve vozidle umyvadlo s tekoucí vodou, odpadkový koš, nádoba na kontaminovaný biologický materiál, kanystry na čistou a použitou vodu.

S výhodou používáme v PNP bateriové transportní monitory s možností monitorace EKG, neinvazívním měřením TK, měřením dechové frekvence a pulsní oxymetrií. Jsou vhodné zejména k sekundárním transportům. Infúzní pumpa je přístroj ke kvantitativnímu dávkování infúzí. Lineární injekční dávkovač pro přesné dávkování léků při transportu nemocného. Radiostanice v souladu s platnou legislativou, pro komunikaci v rámci příslušné ZZS.