Loading...

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Indikace:
– asystolie;
– jemná komorová fibrilace rezistentní na defibrilaci atd.;
– elektromechanická disociace;
– anafylaktický šok;
– alergické stavy.

Kontraindikace:
– vitální indikace nemá kontraindikaci;
– v jiných indikacích – glaukom, hypertenze, koronámí insuficience, tyreoioxikóza, gravidita.

Nežádoucí účinky:
– tachykardie;
– arytmie (extrasystolie, fibrilace komor);
– ischémie myokardu;
– plicní otok;
– krvácení do CNS;
– hypokalémie.

Způsob podání:
– intravenózní;
– tracheální rourkou (nepoužívá se);
– subkutánní,
– instramuskulární,
– intraoseální.

Dávkování:
– při neodkladné resuscitaci aplikujeme intravenózně 1 mg ředěný 0,9% NaCl do 10 ml, dávku můžeme opakovat za 3-5 min; u dětí aplikujeme ředěný adrenalin v dávce 0,1 ml/kg intravenózně; alternativně můžeme využít aplikaci endobronchiáíní, při které zvýšíme dávku 2-3krát.

Ephedrin (ephedrini hydrochloridum)
Sympatomimetikum s pozitivně inotropním, chronotropním, dromotropním a vazokonstrikčním účinkem, stimuluje dechové centrum, způsobuje bronchodilataci. Biologický poločas je 4 h.

Indikace:
– alergické stavy;
– vazomotorická hypotenze;
– sinusová bradykardie.

Kontraindikace:
– alergie na efedrin;
– hypertenze;
– ICHS;
– arytmie;
– traumatický šok;
– sinusová tachykardie.

Dávkování:
– při hypotenzi pomalá aplikace i.v. 20 mg opakovaně po 5 min do maximální denní dávky 200 mg, maximální jednotlivá dávka je 50 mg.

Dopamin, tensamin (dopamini hydrochloridum)
Účinek dopaminu se liší v závislosti na podané dávce. Infúze o rychlosti 1-2 μg/kg/min vede ke zvýšení renální perfúze bez presorické odpovědi. Infúze o rychlosti 2-8 μg/kg/min zvyšuje kontraktilitu  myokardu  a  frekvenci stimulací β -receptorů syrnpatiku. Infúze rychlejší než 8 μg/kg/min stimuluje α-receptory syrnpatiku a vede k vazokonstrikci s centralizací oběhu, je potlačena renální vazodilatace. Dopamin má biologický poločas 5 min.

 Indikace:
– nižší  dávky  při  počínajícím  selhání  ledvin. Vyšší dávky při těžké poruše kontraktility srdeční se selháním oběhu a hypotenzí.

Kontraindikace:
– tachykardie;
– komorové arytmie;
– gravidita;
– feochromocytom.

Nežádoucí účinky:
– nauzea;
– zvracení;
– tachykardie;
– palpitace;
– anginózní bolesti;
– dyspnoe;
– cefalea.

Astmopent (orciprenalini sulfas)
Je to neselektivní β-sympatomimetikum.

Indikace:
– reverzibilní obstrukce dýchacích cest;
– bronchospazmus;
– bradyarytmie.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– hypertenze;
– akutní infarkt myokardu.

Dávkování:
– v PNP se využívá v dávce 0,5-1 mg i.v.;
– selektivní β 2-mimetika viz dále.

 

Analgetika
Tvoří velmi různorodou skupinu léků, které odstraňují nebo tlumí bolest.

 A. Opioidní analgetika:
– podléhají ustanovení zákona o omamných látkách;
– užívají se k symptomatické léčbě bolestivých stavů a analgezii během celkové anestézie;
– tlumí i bolesti viscerální;
– působí na opioidní receptory v průběhu dráhy bolesti, nejvýznamnější je působení centrální;
– k léčbě bolestivých stavů se opioidní analgetika užívají tehdy, pokud jsou analgetika neopioidní neúčinná;
– opioidní analgetika vyvolávají po různě dlouhé době farmakologickou nebo lékovou závislost; vznik závislosti není důvodem k přerušení léčby      u stavů s krutými bolestmi (nádorová onemocnění ap.).

Morfin (morphini hydrochloridum)
Přirozený alkaloid se silnými analgetickými vlastnostmi, používaný k tlumení akutních bolestí s dobou účinku 4 hodiny.

 Indikace:
– infarkt myokardu;
– plicní embolie;
– plicní edém (tlumí pocit dechové nedostatečnosti);
– dlouhodobá léčba bolesti.

Kontraindikace:
– užívání centrálně působících léčiv;
– přecitlivělost na morfin;
– intoxikace léčivy tlumícími CNS;
– útlum dechového centra;
– bronchiální astma;
– nitrolebeční hypertenze;
– biliární kolika;
– novorozenci.

Nežádoucí účinky:
– nauzea;
– zvracení;
– útlum dechového centra;
– hypotenze;
– tachykardie;
– palpitace;
– bronchospazmus;
– zvýšení tonu Oddiho svěrače.

Dávkování a způsob podání:
– u akutních bolestí 2—10 mg i.v., případně 10 až 20 mg i.m. Pro i.v. aplikaci je nutné morfin ředit 0,9% NaCl.

Dolsin (pethidin hydrochlorid)
Silné syntetické opioidní analgetikum. Doba účinku je 2-6 hodin.

Indikace:
– tlumení středních a silných akutních bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na petidin;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– útlum dechového centra.

Dávkování a způsob podání:
– u akutních bolestí 50-150 mg s.c. nebo i.m. Při aplikaci i.v. je jednotlivá dávka 50-100 mg.

Fentanyl (fentanyl)
Vysoce účinné opioidní analgetikum s dobou účinnosti přibližně 30 min.

Indikace:
– tlumení velmi silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na fentanyl;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– útlum dechového centra.

Dávkování: aplikuje se i.v. 0,1-0,2 mg.

Rapifen (alfentanil)
Velmi účinné opioidní analgetikum s dobou účinku jen 15 min.

Indikace:
– krátkodobé tlumení silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na alfentanil;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– bronchiální astma.

Dávkování: aplikuje se v dávce 0,5 mg i.v.

Sufenta (sufentanil)
Vysoce účinný opioid s krátkým účinkem a vyšší hypnotickou potencí.

Indikace:
– krátkodobé tlumení silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na sufentanil;
– bronchiální astma;
– novorozenci;
– intoxikace léky tlumícími CNS.

Dávkování: v PNP aplikujeme 200 nano (500ng (nanogramů)) – 2mcg (5mcg (mikrogramů)/kg (0,0005 – 0,005mg/kg)) – údaje v závorkách jsou z SPC. Dávka 500 nanogram/kg zajistí cca. 50 minut trvající analgezii.

Tramal (tramadoli hydrochloridum)
Silné analgetikum působící 2-5 h, nepodléhá zákonu o omamných látkách, ale i zde je riziko vzniku závislosti.

Indikace:
– tlumení bolestí střední a velké intenzity.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na tramadol;
– intoxikace léky tlumícími CNS.

Dávkování:
– při i.v. aplikaci se aplikuje dávka 75-100 mg.

 

B. Neopioidní analgetika
Neopioidní analgetika tlumí bolest na jiném principu, než je interakce s opioidními receptory. Mají účinky analgetické, antipyretické, antiflogistické. Velmi často užíváme kombinované přípravky.

Algifen (metamizolum natricum 500 mg, pifenoni hydrochloridum 2 mg, fenpiverinii bromidům 0,02 mg v 1 ml inj. roztoku)
Kombinovaný přípravek, řadíme jej do skupiny spazmoanalgetik.

 Indikace:
– spastické bolesti GIT a močových cest;
– dysmenorea.

Kontraindikace:
– gravidita a laktace.

Dávkování:
– aplikujeme 5 ml pomalu i.v. nebo i.m.

Buscopan (Butylscopolaminii bromidum)
Jde o parasympatolytikum, spazmolytikum,

Indikace:
– spazmy gastrointestinálního ústrojí;
– biliární a renální kolika.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– ulcerózní kolitida;
– ileus.

Dávkování:
– aplikuje se 20 mg i.v., případně i.m. nebo s.c.

Paralen (paracetamolum)
Jde o analgetikum, antipyretikum.

Indikace:
– febrilní stavy;
– bolesti hlavy;
– bolesti kloubů;
– neuralgie.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na paracetamol;
– onemocnění jater.

Dávkování:
– dospělí per os nebo rektálně 500-1000 mg až 4krát denně;
– děti per os nebo rektálně do dávky 60 mg/kg/den ve 3-4 dávkách.


Léky ovlivňující srdeční činnost
Antiarytmika se používají k ovlivnění poruch srdečního rytmu. V přednemocniční neodkladné péči využíváme velmi omezené spektrum těchto léků, které pomáhá ovlivnit následky akutních poruch srdečního rytmu.

 Klasifikace antiarytmik:

  1. Třída Ia: blokátory sodíkového kanálu; prodloužení repolarizace.
  2. Třída Ib: blokátory sodíkového kanálu; bez účinku na repolarizaci.
  3. Třída Ic: blokátory sodíkového kanálu; bez účinku na repolarizaci, působí na Hisův svazek a Purkyňova vlákna.
  4. Třída II: blokátory sympatiku.
  5. Třída III: léky způsobující specifické prodloužení akčního potenciálu.
  6. Třída IV: blokátory vápníkového kanálu.

Antirytmika mají řadu nežádoucích účinků, například proarytmický účinek, negativně inotropní účinek, poruchy vzniku a vedení vzruchu; je třeba maximální opatrnost pří kombinaci antiarytmik. V PNP by mělo platit, že antiarytmika nekombinujeme.

Mesokain (trimecaini hydrochloridum)
Antiarytmikum třídy Ib s biologickým poločasem 2 h, trimekain je základním antiarytmikem v PNP.

Indikace:
– komorové arytmie;
– lokální anestetikum.

Kontraindikace:
– poruchy převodu srdečního vedení;
– hypovolémie;
– hypotenze;
– kardiogenní šok;
– bradykardie.

Dávkování:
– pro užití v kardiologii aplikujeme 100 mg i.v., můžeme pokračovat infuzí 2-4 mg/min.

Atropin (atropini sulfas)
Parasympatolytikům, které řadíme mezi tzv. antiarytmika ostatní.

Indikace:
– fibrilace a flutter síní s pomalou komorovou odpovědí;
– bradyarytmie při zvýšeném tonu vagu;
– AV blok I. a II. stupně.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– obstrukční ileus.

Dávkování: při  aplikaci  i.v.  je  běžná  dávka 0,5 mg, opakovaně do celkové dávky 2 mg.

Rytmonorm (propafenoni hydrochloridum)
Antiarytmikum  skupiny  Ic  s biologickým poločasem 2-10 h.

Indikace:
– supraventrikulární tachyarytmie;
– paroxyzmální tachykardie;
– fibrilace síní;
– komorové tachyarytmie.

Kontraindikace:
– poruchy vedení vzruchu;
– poruchy sinusového uzlu;
– bronchiální astma;
– hypotenze;
– bradykardie.

Dávkování:
– v  PNP využíváme pomalou nitrožilní aplikací v dávce 1-2 mg/kg.

Bretylate (bretylii tosilas)

Antiarytmikum třídy III, využívá se prakticky výhradně v rámci resuscitace a resuscitační péče.
Indikace:
– komorové arytmie rezistentní na jinou léčbu.

Kontraindikace:
– těžká plicní hypertenze;
– těžká hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme pomalu i.v. v dávce 5-10 mg/kg nebo v infúzi 300-700 mg.

Z dalších léků uplatňujících se při poruchách srdečního rytmu je to např. Astmopent (orciprenalin),což je neselektivní β -sympatomimetikum.

Beta-blokátory

Beta-blokátory jsou antiarytmiky třídy II. Dělíme je na selektivní a neselektivní. Kardioselektivní působí hlavně na β1receptory myokardu. Neselektivní působí i na β2-receptory v bronších, cévách i jinde. V kardiologii mají užití při ICHS, hypertenzi, arytmiích, hypertrofické kardiomyopatii.

Trimepranol (metipranolum)

Trimepranol je neselektivní betablokátor bez sympatomimetické aktivity s biologickým poločasem 4-6 h.
Indikace:
– ischemická choroba srdeční;
– akutní infarkt myokardu;
– arteriální hypertenze;
– supraventrikulární a komorové tachyarytmie.

Kontraindikace:
– výrazná srdeční nedostatečnost;
– bradykardie;
– bronchospazmus.

Dávkování:
– u akutních stavů aplikujeme 0,5-2 mg i.v., lze navázat infúzí o rychlosti 0,25-0,5 mg/h.

■  Blokátory kalciových kanálů

Isoptin (verapamili chloridum)

Antagonista kalcia I. generace, antiarytmikum, vazodilatans. Zpomaluje sinusový rytmus, nepůsobí na komorové arytmie, má negativně inotropní účinek na myokard, ve vyšších dávkách působí vazodilatačně.

Indikace:
– supraventrikulární tachykardie;
– flutter a fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí;
– nestabilní angina pectoris s tachykardií;
– hypertenze.

Kontraindikace:
– závažnější síňokomorové poruchy převodu;
– sinusová bradykardie;
– srdeční nedostatečnost;
– hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme 5 mg pomalu i.v., dávku lze po 10 min opakovat do celkové dávky 15 mg.

Cordipin (nifedipinum)

Antagonista kalcia I. generace s výraznými vazodilatačními a antihypertenzívnimi účinky. Biologický poločas 4-10 h.
Indikace:
– algický syndrom při stabilizované angině pectoris;
– hypertenzní krize.

Kontraindikace:
– akutní infarkt myokardu;
– šok s hypovolémií;
– hypotenze;
– tachykardie.

Dávkováni:
– v akutní péči se užívá per os (rozkousat) nebo sublingválné 10-20 mg

■  Diuretika

Působí proti edémově a antihypertenzívně zvýšenou diurézou vody a elektrolytů. U akutních stavů využíváme velmi účinná diuretika Henleovy kličky, která omezují vstřebávání elektrolytů ve vzestupném raménku Henleovy kličky. Působí i při snížené funkci ledvin. K diuretikum lze zařadit též mannitol ap.

Furosemid (furosemidum)

Diuretikum s velmi rychlým nástupem účinku, působí i vazodilatačně, biologický poločas je 1,5 h.

Indikace:
– srdeční selhání (plicní edém);
– arteriální hypertenze;
– edémy.

Kontraindikace:
– dehydratace;
– závažné poruchy elektrolytové rovnováhy.

Dávkování:
– při akutním postižení aplikujeme 20-80 mg i.v., v případě potřeby pokračujeme infúzí maximálně 4 mg/min.

■   Kardiotonika

Skupina léků s pozitivně inotropním účinkem a negativně chronotropním účinkem. Mají nezastupitelné postavení při léčbě srdeční nedostatečnosti.

Digoxin (digoxinum)

Kardiotonikum s nástupem účinku po i.v. aplikaci do 10 min, s biologickým poločasem 30-48 h.
Indikace:
– srdeční selhání;
– fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.

Kontraindikace:
– komorové tachykardie u čerstvého infarktu myokardu;
– hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí;
– kardialní selhávání s pomalým sinusovým nebo sinovým rytmem a A-V blokády II. a III. stupně;
– WPW syndrom;
– myokarditis.

Dávkování:
– v PNP při potřebě rychlé digitalizace obvykle aplikujeme 0,5 mg pomalu i.v.

■   Vazodilatancia

Jde o skupinu léčiv vyvolávajících vazodilataci na úrovni artérií, arteriol a vén. Vazodilatační účinky mají léky ze skupin nitrátů, sympatolytik, blokátorů kalciového kanálu, inhibitory ACE (enzym konvertující angíotenzin).

Isoket (isosorbidi dinitras)

Nitrát, který působí proti vazokonstrikci v koronárním řečišti relaxací hladké svaloviny cévní stěny.
Indikace:
– akutní infarkt myokardu;
– nestabilní angina pectoris;
– akutní levostranné srdeční selhání;
– hypertenzní krize.

Kontraindikace:
– šok s hypovolémií;
– hypotenze.

Dávkování:
– sublingválně 2,5-5 mg nebo perorálně ve spreji 1,25-2,5 mg.

Maycor nitrospray (glyceroli trinitras)

 Antianginózní nitrát, s rychlým nástupem účinku do 30-60 s, přetrvávajícím 5-15 min.
Indikace:
– nestabilní angina pectoris.

Kontraindikace:
– šok s hypovolémií;
– výrazná hypotenze.

Dávkování:
– při stenokardii 0,4 mg per os, necháme vstřebat, můžeme po 2-3 min opakovat.

Enap (enalaprili hydrogenomaleas)

Vazodilatans, inhibitor ACE, antihypertenzívum s biologickým poločasem 32-35 h.
Indikace:
– levostranná srdeční nedostatečnost;
– arteriální hypertenze.

Kontraindikace:
– aortálni nebo mitrální stenóza;
– hypertrofická obstrukční kardiomyopatie;
– těhotenství.

Dávkování:
– aplikujeme 1,25 mg v i.v. infúzi, lze opakovat po 6h.

Oxyphyllin (etofyllinum 160 mg, theophyllinum 40 mg ve 2 ml roztoku)

Kombinovaný přípravek s vazodilatačním a bronchodilatačním účinkem.
Indikace:
– poruchy pvokrvení CNS;
– obstrukční choroba plicní.

Kontraindikace:
– akutní infarkt myokardu;
– tachyarytmie:
– intoxikace deriváty teofylinu.

Dávkování:
– aplikujeme 2 ml i.v. nebo i.m.

Cordipin (nifedipinum) viz výše Isoptin (verapamili hydrochlorídum) viz výše Cardilan (kalii hydrogenaspartas, magnesii hydrogenaspartas)

Zlepšuje toleranci kardiotonik.
Indikace:
– AIM;
– ICHS;
– supraventrikulární a komorové tachykardie.

Kontraindikace:
– hyperkalémie;
– hypermagnezémie;
– metabolická acidóza;
– AV blokáda vyššího stupně.

Dávkování:
– aplikujeme  pomalu   10-20  ml i.v.  nebo  v    krátkodobé   infúzi  40-50  ml  v 500 ml infúzního roztoku.

■   Antiagregancia

Anopyrin (acidum acetylsalicylicum)

Brání agregaci trombocytů, tím zamezuje vzniku destičkových trombů.

 Indikace:
– inhibice agregace trombocytů;
– dlouhodobá profylaxe trombózy.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na salicyláty;
– vředová choroba gastroduodenální;
– bronchiální astma;
– dna;
– krvácivé stavy.

Dávkování:
– jednorázově aplikujeme 100 mg per os, pokračujeme v dávce 30 mg/den.

■ Antiepileptika

Skupina léku s různým mechanismem účinku, které používáme k terapii epilepsie.

Apaurin, Stesolid (diazepamum)

Benzodiazepin s antikonvulzívním a anxiolytickým účinkem a dlouhým biologickým poločasem.

Indikace:
– generalizované křeče;
– abstinenční syndrom:
– akutní anxieta;
– akutní spazmy centrálního i periferního původu

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem a barbituráty.

Dávkování:
– aplikujeme 10-20 mg pomalu i.v., u dětí 5 mg i.v. nebo rektálně.

Rivotril (clonazepamum)

Antiepileptikum se sedativním a anxiolytickým účinkem.
Indikace:
– status epilepticus.

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem;
– závažná respirační choroba.

Dávkování:
– aplikuje se vždy pomalu i.v., u kojenců a dětí v dávce 0,5 mg, u dospělých v dávce 1 mg.

■   Antiemetika

Jsou to léky, které podáváme proti zvracení v případě, že známe jeho příčinu.

Torecan (thiethylperazinum)

Neuroleptikum se silným antiemetickým účinkem.

Indikace:
– zvracení a nauzea známé etiologie.

Kontraindikace:
– děti do 15 let.

Dávkování:
– u akutních stavů aplikujeme 6,5 mg intravenózně, dávku můžeme několikrát denně opakovat

Degan (metod opramidi hydrochloridum)

Benzamidový derivát s prokinetickým a antiemetickým účinkem.

 Indikace:
– zvracení a nauzea.

Kontraindikace:
– krváceni do GIT;
– perforace GIT;
– obstrukce GIT.

Dávkování:
– v PNP aplikujeme 10 mg i.v.

■   Antihistaminika

Blokují působení histaminu při alergické reakci.

Phenergan (promethazini hydrochloridum) 

Antihistaminikum s antiemetickým a sedativním účinkem a rychlým nástupem účinku.

 Indikace:
– alergické reakce;
– kinetózy;
– sedace.

Dávkování:
– u akutních alergických stavů aplikujeme pomalu intravenózně 25-50 mg;
– při nutnosti sedace až 100 mg pomalu i.v.

Dithiaden (bisulepinum)

Kompetítivní antihistaminikum s centrálně tlumivým účinkem.

 Indikace:
– akutní alergické stavy;
– asthma bronchiale.

Kontraindikace:
– status asthmaticus.

Dávkování:
– v PNP aplikujeme 1 mg pomalu i.v. Ředí se výhradně roztokem glukózy.

■  Bronchodilatancia

Syntofylin (aminophyllin)

Teofylinový preparát s výraznými bronchodilatačními účinky, který stimuluje dechové centrum.

Indikace:
– akutní astmatický záchvat;
– respirační nedostatečnost při chronické obstrukční chorobě plicní.

Kontraindikace:
– intoxikace teofylinovými přípravky;
– tachyarytmie.

Dávkování:
– aplikujeme velmi pomalu  intravenózně 5 mg/kg, maximálně 500 mg.

Bricanyl 0,25 mg/dose (terbutalini sulfas)

Beta2-syropatomimetikum s krátkou dobou působení a výrazným bronchodilatačním účinkem.

Indikace:
– dušnost při bronchiálním astmatu;
– dušnost při chronické bronchitidě s emfyzémem; •   dušnost při spastických bronchitidách.

Kontraindikace:
– kardiovaskulární onemocnění s poruchou rytmu;
– hypertenze;
– staří nemocní.

Dávkování:
– při akutním záchvatu dušnosti aplikujeme u dětí i dospělých 0,25-0,5 mg, dávku je možno zvýšit až na 2 mg pro děti do 3 let, ve věku 3-6 let 3 mg, ve věku do 8 let 4 mg, u starších až 5 mg.

■   Neuroleptika

Blokují dopaminové receptory, zabraňují tak vystupňovaným nežádoucím účinkům dopaminu. Dochází ke zklidnění agresivních jedinců, odstranění halucinací ap.

Largactil (chlorpromazini hydrochloridum)

Fenothiazinové neuroleptikum se sedativními účinky.

 Indikace:
– schizofrenní psychózy;
– mánie;
– psychomotorický neklid;
– úzkostné a obsedantní stavy;
– zvracení.

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem, barbituráty;
– Parkinsonova nemoc;
– paralytický ileus;
– epilepsie;
– hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme 25 mg velmi pomalu intravenózně nebo 25-50 mg intramuskulámě.

Haloperidol (haloperidolum)

Neuroleptikum s velmi malým tlumivým účinkem.
Indikace:
– psychomotorický neklid;
– agitovanost;
– neurogenně podmíněné zvracení;
– manické stavy;
– halucinace;
– agitovaná deprese;
– delirium tremens.

Dávkování:
– aplikujeme obvykle 5 mg i.v. nebo i.m.

Droperidol (droperidolum)

Psychofarmakum, neuroleptikum s výrazným trankvilizačním a antiemetickým účinkem, alfalytickým účinkem.

Indikace:
– premedikace před celkovou anestézií;
– psychické zklidněni;
– nauzea a zvracení;
– neuroleptanalgezie spolu s fentanylem.

Kontraindikace:
– hypotenze;
– bradykardie;
– hypovolémie;
– parkinsonismus.

Dávkováni:
– aplikujeme 2,5-5 mg pomalu i.v. nebo 2,5-10 mg i.m. jako premedikaci, jako antiemetikum se užívá 1 mg i.v. nebo i.m. Pro neuroleptanalgezii s fentanylem aplikujeme 5-15 mg i.v. u dospělých. U dětí 200-300 μg/kg i.v.

■   Hypnotika

Skupina léků vyvolávajících spánek tlumením mozkové aktivity.

Rohypnol (flunitrozepamum)

Benzodiazepinové hypnotikum se sedativními účinky.

Indikace:
– útlum při resuscitační péči.

Kontraindikace:
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– intoxikace alkoholem;
– vysoký věk;
– respirační nedostatečnost.

Dávkování:
– k úvodu do anestézie se aplikuje 1—2 mg velmi pomalu i.v.

Dormicum (midazolamum)

Ultrakrátce působící benzodiazepinové hypnotikum s velmi rychlým nástupem účinku. S výhodou využíváme jeho rozpustnosti ve vodě.

 Indikace:
– bazální sedace v resuscitační a intenzívní péči;
– premedikace před celkovou anestézií.

Kontraindikace:
– intoxikace léčivy tlumícími CNS;
– kardiorespirační nedostatečnost.

Dávkování:
– pro bazální sedací 2,5-5 mg i.v., k úvodu do inhalační anestézie nebo složka kombinované anestézie 10-15 mg i.v.

■   Ostatní

Calcium chloratum

 Indikace:
– akutní hypokalcémie;
– tetanie;
– alergické stavy,
– hyperkalémie;
– toxicita blokátorů kalciového kanálu.

Kontraindikace:
– hyperkalcémie;
– digitalizovaní nemocní.

Dávkování:
– aplikujeme 5-10 ml velmi pomalu i.v.

■   Náhradní roztoky

Náhradní roztoky mají v přednemocniční neodkladné péči nezastupitelné místo pro okamžité doplnění tekutin při jejich ztrátách, úpravu vnitřního prostředí a jako nosiče léků.

V PNP používáme izotonické roztoky, které můžeme zcela bezpečně aplikovat do periferní žíly. Roztoky hypertonické se před podáním musí ředit nebo se aplikují velmi pomalu do centrální žíly, a jejich využití je proto v PNP velmi omezené. Náhradní roztoky se pro potřeby PNP dodávají zpravidla ve skleněných lahvích, plastových lahvích nebo plastových vacích o objemu 100 ml, 250 ml, 400 ml a 500 ml.

Krystaloidní roztoky jsou vodné roztoky elektrolytů, které jsou vždy připraveny k rychlé, krátkodobé náhradě akutní ztráty objemu cirkulující tekutiny. Dále působí hemodiluci, která brání vzniku trombů na periferii. Krystaloidní roztoky se udrží v krevním řečišti po velmi omezenou dobu, přibližně 1—2 h, jejich nevýhodou je možné převodnění postiženého. Velkou výhodou je, že na krystaloidní roztoky nejsou alergické reakce.

 Kontraindikací jejich podání jsou edémy, hyper- hydratace, těžká kardiální dekompenzace, těžká postižení ledvin.

 Fyziologický roztok

  s označením F1/1 je 0,9% NaCl:

       Na+      154mmol/l

       CI-       154mmol/l

 Hartmannův roztok 

má následující složení:

       Na+      130 mmol/1

       K+        5.4 mmol/1

       Cl-       126 mmol/1

       Ca2+     1,8 mmol/1

       Mg2+    2,1 mmol/1

       laktát-  28 mmol/1

 Ringerův roztok 

má složení:

       Na+      147 mmol/1

       K+        4 mmol/1

       Cl-        156 mmol/1

       Ca2+     5 mmol/1

 Roztoky glukózy 

jsou vhodné pro náhradu ztráty objemu tekutin, při které nedošlo ke ztrátě elektrolytů, dále jako nosiče léků. Jsou nevhodné k náhradě akutní krevní ztráty, při poranění mozku či jiném organickém poškození mozkové tkáně. Koncentrovanější roztoky jsou využívány jako energetický zdroj při parenterální výživě. Pro PNP se využívá 5% roztok, který je mírně hypotonický. Při hypoglykemických příhodách se podávají roztoky s vyšší koncentrací glukózy (20-40%).

Kontraindikací pro podání glukózy je intolerance glukózy, hyperglykémie, hyperosmolarita, hypokalémie, hypoxémie, těžší poruchy ledvin.

 

■   Koloidní roztoky

Koloidní roztoky jsou makromolekulární roztoky, které se v oběhu udrží po 6-8 h, váží na sebe extracelulární tekutinu, využívají se při traumatickém, hemoragickém nebo hypovolemickčm šoku, popáleninách, septicko- toxickém šoku. K nežádoucím účinkům patří zejména alergická reakce, výjimečně až anafylaktický šok.

 Kontraindikací pro užití koloidních roztoků je kardiální selhávání, těžká porucha funkce ledvin. Nejdůležitějším vedlejším účinkem dextranu je   riziko vzniku anafylaktického šoku.

•  Dextran

 je vysokomolekulový polysacharid o průměrné molekulové hmotnosti 70 000. Používá se převážně 6% roztok ve fyziologickém roztoku nebo 5% roztok v 5% roztoku glukózy. Velmi pomalu se vylučuje ledvinami, za 24 h asi 50 %.

•  Rheodextran 

je vysokomolekulový polysacharid s molekulovou hmotností 40 000. Používá se v 10% koncentraci ve fyziologickém roztoku nebo 5% v roztoku glukózy. Vylučuje se rychleji než dextran, snižuje viskozitu krve převáděním extracelulární tekutiny do krevního řečiště, a       tím zlepšuje mikrocirkulaci.

•  Tensiton

 je hyperosmotický koloidní 6% roztok dextranu (70 000) v 7,5% roztoku NaCl. Používá se při velkých krevních ztrátách, zvláště při polytraumatech.

•  Haemaccel

 je polymerát depolymerizované želatiny o molekulové hmotnosti do 35 000. Používá se ke krátkodobým náhradám plazmy při šokových stavech. Velmi rychle se vylučuje ledvinami.

•  Elohast 

je 6% roztok hydroxyetylškrobu, s molekulovou hmotností 200 000, ve fyziologickém roztoku. Používá se při hypovolémii, traumatickém nebo hemoragickém šoku.

Osmoticky aktivní roztoky

Používají se v antiedematózní léčbě při mozkolebečním poranění a glaukomu.
Manitol je 10% nebo 20% hypertonický vodný roztok.

Jiné roztoky

Aqua pro injectione (voda pro injekci)
– Rozpouštědlo pro přípravu roztoků léčiv k injekční aplikací.

Natrium hydrogencarbonicum 4,2%, nebo 8,4% (natrii hydrogencarbonas.
Vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného (0,5 nebo 1,0 mmol v 1 ml).

 Indikace:
– protrahovaná metabolická acidóza;
– déletrvající zástava srdce.

Kontraindikace:
– hypernatrémie;
– respirační acidóza.

Dávkování:
– aplikujeme v krátké infúzi 60-100 ml, nejlépe podle změřené odchylky AB rovnováhy.

■   Kortikosteroidy

Dexona (dexamethasoni natrii phosphas)

Syntetický glukokortikoid bez mineralokortikoidního účinku, s rychlým nástupem účinku a biologickým poločasem 3-5 h.

 Indikace:
– akutní alergické stavy;
– bronchiální astma.

Kontraindikace:
– NPB;
– čerstvá střevní anastomóza;
– vředová choroba gastroduodenální.

Dávkování:
– 
v PNP aplikujeme obvykle 4-20 mg i.v., můžeme zvýšit až na 200 mg/den.

Solu-Medrol (methylprednisoloni natrii succinas lyofilisatum)

Glukokortikoid bez mineralokortikoidního účinku, v malých a středních dávkách působí antialergicky a antiedémově, ve vyšších dávkách způsobuje vazodilataci v oblasti mikrocirkulace a zlepšuje tak perfúzi tkání.

 Indikace:
– status asth maticus;
– edémy laryngu;
– těžké lékové alergie;
– spinální trauma;
– inhalační trauma.

Kontraindikace:
– NPB;
– vředová choroba gastroduodenální;
– čerstvá střevní anastomóza.

Dávkování:
– u šokových stavů aplikujeme až 30 mg/kg, u akutních alergických stavů 20-40 mg i.v.

Hydrocortison (hydrocortisonum)

Přirozený kortikosteroid s vyváženým gluko- i mineralokortikoidním účinkem.

 Indikace:
– zátěžové reakce;
– akutní nedostatečnost kůry nadledvin;
– alergické reakce.

Kontraindikace:
– NPB:
– vředová choroba gastroduodenální;
– diabetes mellitus;
– tromboembolická choroba;
– kardiální nedostatečnost;
– ICHS.

Dávkování:
– aplikujeme intravenózně v dávce 100-500 mg, u akutních těžkých stavů aplikujeme až 30 mg/kg  jednorázově.

Rectodelt supp. (prednisonum)

Glukokortikoid s malým mineralokortikoidním účinkem.

 Indikace:
– bronchiální astma;
– těžké alergické reakce.

Kontraindikace:
– vředová choroba gastroduodenální;
– neléčené celkové zánětlivé onemocnění;
– renální nedostatečnost;
– těhotenství a laktace.

Dávkování:
– aplikujeme rektálně 30-200 mg.

■   Místní anestetika

Místní anestetika způsobují blokádu vedení vzruchu nervovými vlákny.

Xylocain spray (lidocainum)

Místní anestetikum se střednědobým účinkem.
Indikace:
– topická anestézie hlasivek před tracheální intubaci.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na lidocain.

Dávkování:
– aplikuje se dávkovačem; jedna dávka je 10 mg, obvykle se aplikují 2-3.

Mesocain (trimecaini hydrochloridum) 

Lokální anestetikum se střednědobým účinkem.

Indikace:
– topická a slizniční anestézie;
– infiltrační a svodná anestézie;
– antiarytmikum.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na účinnou látku;
– sinové arytmie;
– síňokomorové bloky;
– bradykardie;
– asystolie;
– kardiogenní šok.

Dávkování:
– maximální dávka 1Mesocainu bez  vazokonstrikčních příměsí je 50 ml, 2% 10 ml.

■   Celková anestetika

Způsobují generalizovaný útlum CNS, navozují bezvědomí a vymizení vnímání bolesti.

Narkamon (ketaminum)

Disociativní anestetikum s krátkým účinkem.

 Indikace:
– krátkodobá anestézie do 15 min;
– úvod do celkové anestézie;
– analgezie;
– rezistentní bronchospazmus.

Kontraindikace:
– nitrolebeční hypertenze;
– cévní mozková příhoda;
– hypertenze;
– srdeční nedostatečnost;
– epilepsie.

Dávkování:
– anestézie nitrožilní 1-2 mg/kg, anestézie i.m. 7-10 mg/kg, analgezie 0,25-0,5 mg/kg.

Hypnomidate (etomidatum)

Celkové anestetikum s ultrakrátkým účinkem, nepůsobí analgeticky.

 Indikace:
– úvod do celkové anestézie;
– krátkodobá anestézie.

Kontraindikace:
– nitrolebeční aneuryzma.

Dávkování:
– obvykle aplikujeme 0,15-0,3 mg/kg, účinek trvá 3—5 min.

Thiopental (thiopentalum natrium)

Celkové anestetikum s ultrakrátkým účinkem, nepůsobí analgeticky.

 Indikace:
– úvod do celkové anestézie;
– krátkodobá anestézie;
– bazální sedace u dětí;
– rezistentní epileptické stavy.

Kontraindikace:
– hypotenze;
– šok;
– snížení srdečního výdeje.

Dávkování:
– aplikujeme 4-7 mg/kg intravenózně ve 2,5% vodném roztoku. Přípravek působí 6-10 min.

■   Periferní svalová relaxancia (kurarimimetika)

Působí na postsynaptické membráně nervosvalových plotének kosterních svalů a navozují tak přechodnou relaxaci kosterních svalů. V urgentní medicíně umožňují rychlou a atraumatickou tracheální intubaci.

Succinylcholinjodid (suxamethonii iodidum)

Depolarizující kurarimimetikum s rychlým nástupem účinku a ultrakrátkým působením.

 Indikace:
– tracheální intubace;
– uvolnění laryngospazmu;
– svalová relaxace v průběhu celkové anestézie.

Dávkování:
– dospělým aplikujeme 0,75-1,25 mg/kg, malým dětem 2 mg/kg intravenózně.

Norkuron (vecuronii bromidum)

Nedepolarizující steroidní kurarimimetikum s krátkým až střednědobým působením.
Indikace:
– svalová relaxace v průběhu celkové anestézie, resuscitační péče a neodkladné péče.

Dávkování:
– aplikujeme nitrožilně v dávce 0,08-0,1 mg/kg, u dlouhodobých relaxací aplikujeme frakcionovaně; účinek nastupuje do 2-3 min a přetrvává 25-30 min.

■  Antidota

Anexate (flumazenilum)

Kompetitivní antagonista benzodiazepinů, s vyšší aktivitou k receptorům, působí asi 1 h.

 Indikace:
– antidotum při intoxikaci benzodiazepiny.

Dávkování:
– aplikujeme 0,2 mg i.v., dále podle stavu přidáváme po 0,1 mg.

Intrenon (naloxoni hydrochloridum)

Antidotum narkotik, syntetický analog morfinu, je kompetitívním antagonistou látek morfínového typu.

Indikace:
– antidotum u předávkování látkami morfinového typu;
– ukončení neuroleptanalgezie s fentanylem.

Kontraindikace:
– v PNP nemá kontraindikaci.

Dávkování:
– při intoxikaci opiáty aplikujeme v PNP dospělým 0,4-2 mg i. v., podle potřeby můžeme dávky opakovat do celkové dávky 10 mg; u dětí aplikujeme 10 μg/kg pomalu i.v.

■   Hemostyptika

 Remestyp (terlipressinum)

Syntetický polypeptid, analog vazopresinu, má výrazný vazokonstrikční a protikrvácivý účinek.

 Indikace:
– krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí.

Kontraindikace:
– těhotenské toxikózy;
– epilepsie;
– ICHS;
– hypertenze;
– asthma bronchiale.

Dávkování:
– aplikujeme i.m., i.v. nebo i.v. infúzí. Jednotlivá dávka je 5-20 μg/kg za 8 h.

■   Uterotonika                                              

Metylergometrin (methylergometrinum)

Námelový alkaloid s rychle nastupujícím uterotonickým účinkem.

Indikace:
– akutní děložní krvácení z hypotonie a atonie po porodu, po evakuaci nebo revizi dutiny děložní po potratu;
– medikamentózní vedení III. doby porodní po porodu ramének.

Kontraindikace:
– těhotenství;
– I. a II. doba porodní;
– sepse;
– kardiovaskulární onemocnění.

Dávkování:
– aplikujeme 0,2 mg pomalu intravenózně během 1 min, je možné aplikovat i intramuskulárně nebo do děložní stěny.