Loading...

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Indikace:
– asystolie;
– jemná komorová fibrilace rezistentní na defibrilaci atd.;
– elektromechanická disociace;
– anafylaktický šok;
– alergické stavy.

Kontraindikace:
– vitální indikace nemá kontraindikaci;
– v jiných indikacích – glaukom, hypertenze, koronámí insuficience, tyreoioxikóza, gravidita.

Nežádoucí účinky:
– tachykardie;
– arytmie (extrasystolie, fibrilace komor);
– ischémie myokardu;
– plicní otok;
– krvácení do CNS;
– hypokalémie.

Způsob podání:
– intravenózní;
– tracheální rourkou (nepoužívá se);
– subkutánní,
– instramuskulární,
– intraoseální.

Dávkování:
– při neodkladné resuscitaci aplikujeme intravenózně 1 mg ředěný 0,9% NaCl do 10 ml, dávku můžeme opakovat za 3-5 min; u dětí aplikujeme ředěný adrenalin v dávce 0,1 ml/kg intravenózně; alternativně můžeme využít aplikaci endobronchiáíní, při které zvýšíme dávku 2-3krát.

Ephedrin (ephedrini hydrochloridum)
Sympatomimetikum s pozitivně inotropním, chronotropním, dromotropním a vazokonstrikčním účinkem, stimuluje dechové centrum, způsobuje bronchodilataci. Biologický poločas je 4 h.

Indikace:
– alergické stavy;
– vazomotorická hypotenze;
– sinusová bradykardie.

Kontraindikace:
– alergie na efedrin;
– hypertenze;
– ICHS;
– arytmie;
– traumatický šok;
– sinusová tachykardie.

Dávkování:
– při hypotenzi pomalá aplikace i.v. 20 mg opakovaně po 5 min do maximální denní dávky 200 mg, maximální jednotlivá dávka je 50 mg.

Dopamin, tensamin (dopamini hydrochloridum)
Účinek dopaminu se liší v závislosti na podané dávce. Infúze o rychlosti 1-2 μg/kg/min vede ke zvýšení renální perfúze bez presorické odpovědi. Infúze o rychlosti 2-8 μg/kg/min zvyšuje kontraktilitu  myokardu  a  frekvenci stimulací β -receptorů syrnpatiku. Infúze rychlejší než 8 μg/kg/min stimuluje α-receptory syrnpatiku a vede k vazokonstrikci s centralizací oběhu, je potlačena renální vazodilatace. Dopamin má biologický poločas 5 min.

 Indikace:
– nižší  dávky  při  počínajícím  selhání  ledvin. Vyšší dávky při těžké poruše kontraktility srdeční se selháním oběhu a hypotenzí.

Kontraindikace:
– tachykardie;
– komorové arytmie;
– gravidita;
– feochromocytom.

Nežádoucí účinky:
– nauzea;
– zvracení;
– tachykardie;
– palpitace;
– anginózní bolesti;
– dyspnoe;
– cefalea.

Astmopent (orciprenalini sulfas)
Je to neselektivní β-sympatomimetikum.

Indikace:
– reverzibilní obstrukce dýchacích cest;
– bronchospazmus;
– bradyarytmie.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– hypertenze;
– akutní infarkt myokardu.

Dávkování:
– v PNP se využívá v dávce 0,5-1 mg i.v.;
– selektivní β 2-mimetika viz dále.

 

Analgetika
Tvoří velmi různorodou skupinu léků, které odstraňují nebo tlumí bolest.

 A. Opioidní analgetika:
– podléhají ustanovení zákona o omamných látkách;
– užívají se k symptomatické léčbě bolestivých stavů a analgezii během celkové anestézie;
– tlumí i bolesti viscerální;
– působí na opioidní receptory v průběhu dráhy bolesti, nejvýznamnější je působení centrální;
– k léčbě bolestivých stavů se opioidní analgetika užívají tehdy, pokud jsou analgetika neopioidní neúčinná;
– opioidní analgetika vyvolávají po různě dlouhé době farmakologickou nebo lékovou závislost; vznik závislosti není důvodem k přerušení léčby      u stavů s krutými bolestmi (nádorová onemocnění ap.).

Morfin (morphini hydrochloridum)
Přirozený alkaloid se silnými analgetickými vlastnostmi, používaný k tlumení akutních bolestí s dobou účinku 4 hodiny.

 Indikace:
– infarkt myokardu;
– plicní embolie;
– plicní edém (tlumí pocit dechové nedostatečnosti);
– dlouhodobá léčba bolesti.

Kontraindikace:
– užívání centrálně působících léčiv;
– přecitlivělost na morfin;
– intoxikace léčivy tlumícími CNS;
– útlum dechového centra;
– bronchiální astma;
– nitrolebeční hypertenze;
– biliární kolika;
– novorozenci.

Nežádoucí účinky:
– nauzea;
– zvracení;
– útlum dechového centra;
– hypotenze;
– tachykardie;
– palpitace;
– bronchospazmus;
– zvýšení tonu Oddiho svěrače.

Dávkování a způsob podání:
– u akutních bolestí 2—10 mg i.v., případně 10 až 20 mg i.m. Pro i.v. aplikaci je nutné morfin ředit 0,9% NaCl.

Dolsin (pethidin hydrochlorid)
Silné syntetické opioidní analgetikum. Doba účinku je 2-6 hodin.

Indikace:
– tlumení středních a silných akutních bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na petidin;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– útlum dechového centra.

Dávkování a způsob podání:
– u akutních bolestí 50-150 mg s.c. nebo i.m. Při aplikaci i.v. je jednotlivá dávka 50-100 mg.

Fentanyl (fentanyl)
Vysoce účinné opioidní analgetikum s dobou účinnosti přibližně 30 min.

Indikace:
– tlumení velmi silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na fentanyl;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– útlum dechového centra.

Dávkování: aplikuje se i.v. 0,1-0,2 mg.

Rapifen (alfentanil)
Velmi účinné opioidní analgetikum s dobou účinku jen 15 min.

Indikace:
– krátkodobé tlumení silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na alfentanil;
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– bronchiální astma.

Dávkování: aplikuje se v dávce 0,5 mg i.v.

Sufenta (sufentanil)
Vysoce účinný opioid s krátkým účinkem a vyšší hypnotickou potencí.

Indikace:
– krátkodobé tlumení silných bolestí.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na sufentanil;
– bronchiální astma;
– novorozenci;
– intoxikace léky tlumícími CNS.

Dávkování: v PNP aplikujeme 200 nano (500ng (nanogramů)) – 2mcg (5mcg (mikrogramů)/kg (0,0005 – 0,005mg/kg)) – údaje v závorkách jsou z SPC. Dávka 500 nanogram/kg zajistí cca. 50 minut trvající analgezii.

Tramal (tramadoli hydrochloridum)
Silné analgetikum působící 2-5 h, nepodléhá zákonu o omamných látkách, ale i zde je riziko vzniku závislosti.

Indikace:
– tlumení bolestí střední a velké intenzity.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na tramadol;
– intoxikace léky tlumícími CNS.

Dávkování:
– při i.v. aplikaci se aplikuje dávka 75-100 mg.

 

B. Neopioidní analgetika
Neopioidní analgetika tlumí bolest na jiném principu, než je interakce s opioidními receptory. Mají účinky analgetické, antipyretické, antiflogistické. Velmi často užíváme kombinované přípravky.

Algifen (metamizolum natricum 500 mg, pifenoni hydrochloridum 2 mg, fenpiverinii bromidům 0,02 mg v 1 ml inj. roztoku)
Kombinovaný přípravek, řadíme jej do skupiny spazmoanalgetik.

 Indikace:
– spastické bolesti GIT a močových cest;
– dysmenorea.

Kontraindikace:
– gravidita a laktace.

Dávkování:
– aplikujeme 5 ml pomalu i.v. nebo i.m.

Buscopan (Butylscopolaminii bromidum)
Jde o parasympatolytikum, spazmolytikum,

Indikace:
– spazmy gastrointestinálního ústrojí;
– biliární a renální kolika.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– ulcerózní kolitida;
– ileus.

Dávkování:
– aplikuje se 20 mg i.v., případně i.m. nebo s.c.

Paralen (paracetamolum)
Jde o analgetikum, antipyretikum.

Indikace:
– febrilní stavy;
– bolesti hlavy;
– bolesti kloubů;
– neuralgie.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na paracetamol;
– onemocnění jater.

Dávkování:
– dospělí per os nebo rektálně 500-1000 mg až 4krát denně;
– děti per os nebo rektálně do dávky 60 mg/kg/den ve 3-4 dávkách.


Léky ovlivňující srdeční činnost
Antiarytmika se používají k ovlivnění poruch srdečního rytmu. V přednemocniční neodkladné péči využíváme velmi omezené spektrum těchto léků, které pomáhá ovlivnit následky akutních poruch srdečního rytmu.

 Klasifikace antiarytmik:

 1. Třída Ia: blokátory sodíkového kanálu; prodloužení repolarizace.
 2. Třída Ib: blokátory sodíkového kanálu; bez účinku na repolarizaci.
 3. Třída Ic: blokátory sodíkového kanálu; bez účinku na repolarizaci, působí na Hisův svazek a Purkyňova vlákna.
 4. Třída II: blokátory sympatiku.
 5. Třída III: léky způsobující specifické prodloužení akčního potenciálu.
 6. Třída IV: blokátory vápníkového kanálu.

Antirytmika mají řadu nežádoucích účinků, například proarytmický účinek, negativně inotropní účinek, poruchy vzniku a vedení vzruchu; je třeba maximální opatrnost pří kombinaci antiarytmik. V PNP by mělo platit, že antiarytmika nekombinujeme.

Mesokain (trimecaini hydrochloridum)
Antiarytmikum třídy Ib s biologickým poločasem 2 h, trimekain je základním antiarytmikem v PNP.

Indikace:
– komorové arytmie;
– lokální anestetikum.

Kontraindikace:
– poruchy převodu srdečního vedení;
– hypovolémie;
– hypotenze;
– kardiogenní šok;
– bradykardie.

Dávkování:
– pro užití v kardiologii aplikujeme 100 mg i.v., můžeme pokračovat infuzí 2-4 mg/min.

Atropin (atropini sulfas)
Parasympatolytikům, které řadíme mezi tzv. antiarytmika ostatní.

Indikace:
– fibrilace a flutter síní s pomalou komorovou odpovědí;
– bradyarytmie při zvýšeném tonu vagu;
– AV blok I. a II. stupně.

Kontraindikace:
– tachyarytmie;
– obstrukční ileus.

Dávkování: při  aplikaci  i.v.  je  běžná  dávka 0,5 mg, opakovaně do celkové dávky 2 mg.

Rytmonorm (propafenoni hydrochloridum)
Antiarytmikum  skupiny  Ic  s biologickým poločasem 2-10 h.

Indikace:
– supraventrikulární tachyarytmie;
– paroxyzmální tachykardie;
– fibrilace síní;
– komorové tachyarytmie.

Kontraindikace:
– poruchy vedení vzruchu;
– poruchy sinusového uzlu;
– bronchiální astma;
– hypotenze;
– bradykardie.

Dávkování:
– v  PNP využíváme pomalou nitrožilní aplikací v dávce 1-2 mg/kg.

Bretylate (bretylii tosilas)

Antiarytmikum třídy III, využívá se prakticky výhradně v rámci resuscitace a resuscitační péče.
Indikace:
– komorové arytmie rezistentní na jinou léčbu.

Kontraindikace:
– těžká plicní hypertenze;
– těžká hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme pomalu i.v. v dávce 5-10 mg/kg nebo v infúzi 300-700 mg.

Z dalších léků uplatňujících se při poruchách srdečního rytmu je to např. Astmopent (orciprenalin),což je neselektivní β -sympatomimetikum.

Beta-blokátory

Beta-blokátory jsou antiarytmiky třídy II. Dělíme je na selektivní a neselektivní. Kardioselektivní působí hlavně na β1receptory myokardu. Neselektivní působí i na β2-receptory v bronších, cévách i jinde. V kardiologii mají užití při ICHS, hypertenzi, arytmiích, hypertrofické kardiomyopatii.

Trimepranol (metipranolum)

Trimepranol je neselektivní betablokátor bez sympatomimetické aktivity s biologickým poločasem 4-6 h.
Indikace:
– ischemická choroba srdeční;
– akutní infarkt myokardu;
– arteriální hypertenze;
– supraventrikulární a komorové tachyarytmie.

Kontraindikace:
– výrazná srdeční nedostatečnost;
– bradykardie;
– bronchospazmus.

Dávkování:
– u akutních stavů aplikujeme 0,5-2 mg i.v., lze navázat infúzí o rychlosti 0,25-0,5 mg/h.

■  Blokátory kalciových kanálů

Isoptin (verapamili chloridum)

Antagonista kalcia I. generace, antiarytmikum, vazodilatans. Zpomaluje sinusový rytmus, nepůsobí na komorové arytmie, má negativně inotropní účinek na myokard, ve vyšších dávkách působí vazodilatačně.

Indikace:
– supraventrikulární tachykardie;
– flutter a fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí;
– nestabilní angina pectoris s tachykardií;
– hypertenze.

Kontraindikace:
– závažnější síňokomorové poruchy převodu;
– sinusová bradykardie;
– srdeční nedostatečnost;
– hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme 5 mg pomalu i.v., dávku lze po 10 min opakovat do celkové dávky 15 mg.

Cordipin (nifedipinum)

Antagonista kalcia I. generace s výraznými vazodilatačními a antihypertenzívnimi účinky. Biologický poločas 4-10 h.
Indikace:
– algický syndrom při stabilizované angině pectoris;
– hypertenzní krize.

Kontraindikace:
– akutní infarkt myokardu;
– šok s hypovolémií;
– hypotenze;
– tachykardie.

Dávkováni:
– v akutní péči se užívá per os (rozkousat) nebo sublingválné 10-20 mg

■  Diuretika

Působí proti edémově a antihypertenzívně zvýšenou diurézou vody a elektrolytů. U akutních stavů využíváme velmi účinná diuretika Henleovy kličky, která omezují vstřebávání elektrolytů ve vzestupném raménku Henleovy kličky. Působí i při snížené funkci ledvin. K diuretikum lze zařadit též mannitol ap.

Furosemid (furosemidum)

Diuretikum s velmi rychlým nástupem účinku, působí i vazodilatačně, biologický poločas je 1,5 h.

Indikace:
– srdeční selhání (plicní edém);
– arteriální hypertenze;
– edémy.

Kontraindikace:
– dehydratace;
– závažné poruchy elektrolytové rovnováhy.

Dávkování:
– při akutním postižení aplikujeme 20-80 mg i.v., v případě potřeby pokračujeme infúzí maximálně 4 mg/min.

■   Kardiotonika

Skupina léků s pozitivně inotropním účinkem a negativně chronotropním účinkem. Mají nezastupitelné postavení při léčbě srdeční nedostatečnosti.

Digoxin (digoxinum)

Kardiotonikum s nástupem účinku po i.v. aplikaci do 10 min, s biologickým poločasem 30-48 h.
Indikace:
– srdeční selhání;
– fibrilace síní s rychlou odpovědí komor.

Kontraindikace:
– komorové tachykardie u čerstvého infarktu myokardu;
– hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí;
– kardialní selhávání s pomalým sinusovým nebo sinovým rytmem a A-V blokády II. a III. stupně;
– WPW syndrom;
– myokarditis.

Dávkování:
– v PNP při potřebě rychlé digitalizace obvykle aplikujeme 0,5 mg pomalu i.v.

■   Vazodilatancia

Jde o skupinu léčiv vyvolávajících vazodilataci na úrovni artérií, arteriol a vén. Vazodilatační účinky mají léky ze skupin nitrátů, sympatolytik, blokátorů kalciového kanálu, inhibitory ACE (enzym konvertující angíotenzin).

Isoket (isosorbidi dinitras)

Nitrát, který působí proti vazokonstrikci v koronárním řečišti relaxací hladké svaloviny cévní stěny.
Indikace:
– akutní infarkt myokardu;
– nestabilní angina pectoris;
– akutní levostranné srdeční selhání;
– hypertenzní krize.

Kontraindikace:
– šok s hypovolémií;
– hypotenze.

Dávkování:
– sublingválně 2,5-5 mg nebo perorálně ve spreji 1,25-2,5 mg.

Maycor nitrospray (glyceroli trinitras)

 Antianginózní nitrát, s rychlým nástupem účinku do 30-60 s, přetrvávajícím 5-15 min.
Indikace:
– nestabilní angina pectoris.

Kontraindikace:
– šok s hypovolémií;
– výrazná hypotenze.

Dávkování:
– při stenokardii 0,4 mg per os, necháme vstřebat, můžeme po 2-3 min opakovat.

Enap (enalaprili hydrogenomaleas)

Vazodilatans, inhibitor ACE, antihypertenzívum s biologickým poločasem 32-35 h.
Indikace:
– levostranná srdeční nedostatečnost;
– arteriální hypertenze.

Kontraindikace:
– aortálni nebo mitrální stenóza;
– hypertrofická obstrukční kardiomyopatie;
– těhotenství.

Dávkování:
– aplikujeme 1,25 mg v i.v. infúzi, lze opakovat po 6h.

Oxyphyllin (etofyllinum 160 mg, theophyllinum 40 mg ve 2 ml roztoku)

Kombinovaný přípravek s vazodilatačním a bronchodilatačním účinkem.
Indikace:
– poruchy pvokrvení CNS;
– obstrukční choroba plicní.

Kontraindikace:
– akutní infarkt myokardu;
– tachyarytmie:
– intoxikace deriváty teofylinu.

Dávkování:
– aplikujeme 2 ml i.v. nebo i.m.

Cordipin (nifedipinum) viz výše Isoptin (verapamili hydrochlorídum) viz výše Cardilan (kalii hydrogenaspartas, magnesii hydrogenaspartas)

Zlepšuje toleranci kardiotonik.
Indikace:
– AIM;
– ICHS;
– supraventrikulární a komorové tachykardie.

Kontraindikace:
– hyperkalémie;
– hypermagnezémie;
– metabolická acidóza;
– AV blokáda vyššího stupně.

Dávkování:
– aplikujeme  pomalu   10-20  ml i.v.  nebo  v    krátkodobé   infúzi  40-50  ml  v 500 ml infúzního roztoku.

■   Antiagregancia

Anopyrin (acidum acetylsalicylicum)

Brání agregaci trombocytů, tím zamezuje vzniku destičkových trombů.

 Indikace:
– inhibice agregace trombocytů;
– dlouhodobá profylaxe trombózy.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na salicyláty;
– vředová choroba gastroduodenální;
– bronchiální astma;
– dna;
– krvácivé stavy.

Dávkování:
– jednorázově aplikujeme 100 mg per os, pokračujeme v dávce 30 mg/den.

■ Antiepileptika

Skupina léku s různým mechanismem účinku, které používáme k terapii epilepsie.

Apaurin, Stesolid (diazepamum)

Benzodiazepin s antikonvulzívním a anxiolytickým účinkem a dlouhým biologickým poločasem.

Indikace:
– generalizované křeče;
– abstinenční syndrom:
– akutní anxieta;
– akutní spazmy centrálního i periferního původu

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem a barbituráty.

Dávkování:
– aplikujeme 10-20 mg pomalu i.v., u dětí 5 mg i.v. nebo rektálně.

Rivotril (clonazepamum)

Antiepileptikum se sedativním a anxiolytickým účinkem.
Indikace:
– status epilepticus.

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem;
– závažná respirační choroba.

Dávkování:
– aplikuje se vždy pomalu i.v., u kojenců a dětí v dávce 0,5 mg, u dospělých v dávce 1 mg.

■   Antiemetika

Jsou to léky, které podáváme proti zvracení v případě, že známe jeho příčinu.

Torecan (thiethylperazinum)

Neuroleptikum se silným antiemetickým účinkem.

Indikace:
– zvracení a nauzea známé etiologie.

Kontraindikace:
– děti do 15 let.

Dávkování:
– u akutních stavů aplikujeme 6,5 mg intravenózně, dávku můžeme několikrát denně opakovat

Degan (metod opramidi hydrochloridum)

Benzamidový derivát s prokinetickým a antiemetickým účinkem.

 Indikace:
– zvracení a nauzea.

Kontraindikace:
– krváceni do GIT;
– perforace GIT;
– obstrukce GIT.

Dávkování:
– v PNP aplikujeme 10 mg i.v.

■   Antihistaminika

Blokují působení histaminu při alergické reakci.

Phenergan (promethazini hydrochloridum) 

Antihistaminikum s antiemetickým a sedativním účinkem a rychlým nástupem účinku.

 Indikace:
– alergické reakce;
– kinetózy;
– sedace.

Dávkování:
– u akutních alergických stavů aplikujeme pomalu intravenózně 25-50 mg;
– při nutnosti sedace až 100 mg pomalu i.v.

Dithiaden (bisulepinum)

Kompetítivní antihistaminikum s centrálně tlumivým účinkem.

 Indikace:
– akutní alergické stavy;
– asthma bronchiale.

Kontraindikace:
– status asthmaticus.

Dávkování:
– v PNP aplikujeme 1 mg pomalu i.v. Ředí se výhradně roztokem glukózy.

■  Bronchodilatancia

Syntofylin (aminophyllin)

Teofylinový preparát s výraznými bronchodilatačními účinky, který stimuluje dechové centrum.

Indikace:
– akutní astmatický záchvat;
– respirační nedostatečnost při chronické obstrukční chorobě plicní.

Kontraindikace:
– intoxikace teofylinovými přípravky;
– tachyarytmie.

Dávkování:
– aplikujeme velmi pomalu  intravenózně 5 mg/kg, maximálně 500 mg.

Bricanyl 0,25 mg/dose (terbutalini sulfas)

Beta2-syropatomimetikum s krátkou dobou působení a výrazným bronchodilatačním účinkem.

Indikace:
– dušnost při bronchiálním astmatu;
– dušnost při chronické bronchitidě s emfyzémem; •   dušnost při spastických bronchitidách.

Kontraindikace:
– kardiovaskulární onemocnění s poruchou rytmu;
– hypertenze;
– staří nemocní.

Dávkování:
– při akutním záchvatu dušnosti aplikujeme u dětí i dospělých 0,25-0,5 mg, dávku je možno zvýšit až na 2 mg pro děti do 3 let, ve věku 3-6 let 3 mg, ve věku do 8 let 4 mg, u starších až 5 mg.

■   Neuroleptika

Blokují dopaminové receptory, zabraňují tak vystupňovaným nežádoucím účinkům dopaminu. Dochází ke zklidnění agresivních jedinců, odstranění halucinací ap.

Largactil (chlorpromazini hydrochloridum)

Fenothiazinové neuroleptikum se sedativními účinky.

 Indikace:
– schizofrenní psychózy;
– mánie;
– psychomotorický neklid;
– úzkostné a obsedantní stavy;
– zvracení.

Kontraindikace:
– intoxikace alkoholem, barbituráty;
– Parkinsonova nemoc;
– paralytický ileus;
– epilepsie;
– hypotenze.

Dávkování:
– aplikujeme 25 mg velmi pomalu intravenózně nebo 25-50 mg intramuskulámě.

Haloperidol (haloperidolum)

Neuroleptikum s velmi malým tlumivým účinkem.
Indikace:
– psychomotorický neklid;
– agitovanost;
– neurogenně podmíněné zvracení;
– manické stavy;
– halucinace;
– agitovaná deprese;
– delirium tremens.

Dávkování:
– aplikujeme obvykle 5 mg i.v. nebo i.m.

Droperidol (droperidolum)

Psychofarmakum, neuroleptikum s výrazným trankvilizačním a antiemetickým účinkem, alfalytickým účinkem.

Indikace:
– premedikace před celkovou anestézií;
– psychické zklidněni;
– nauzea a zvracení;
– neuroleptanalgezie spolu s fentanylem.

Kontraindikace:
– hypotenze;
– bradykardie;
– hypovolémie;
– parkinsonismus.

Dávkováni:
– aplikujeme 2,5-5 mg pomalu i.v. nebo 2,5-10 mg i.m. jako premedikaci, jako antiemetikum se užívá 1 mg i.v. nebo i.m. Pro neuroleptanalgezii s fentanylem aplikujeme 5-15 mg i.v. u dospělých. U dětí 200-300 μg/kg i.v.

■   Hypnotika

Skupina léků vyvolávajících spánek tlumením mozkové aktivity.

Rohypnol (flunitrozepamum)

Benzodiazepinové hypnotikum se sedativními účinky.

Indikace:
– útlum při resuscitační péči.

Kontraindikace:
– intoxikace léky tlumícími CNS;
– intoxikace alkoholem;
– vysoký věk;
– respirační nedostatečnost.

Dávkování:
– k úvodu do anestézie se aplikuje 1—2 mg velmi pomalu i.v.

Dormicum (midazolamum)

Ultrakrátce působící benzodiazepinové hypnotikum s velmi rychlým nástupem účinku. S výhodou využíváme jeho rozpustnosti ve vodě.

 Indikace:
– bazální sedace v resuscitační a intenzívní péči;
– premedikace před celkovou anestézií.

Kontraindikace:
– intoxikace léčivy tlumícími CNS;
– kardiorespirační nedostatečnost.

Dávkování:
– pro bazální sedací 2,5-5 mg i.v., k úvodu do inhalační anestézie nebo složka kombinované anestézie 10-15 mg i.v.

■   Ostatní

Calcium chloratum

 Indikace:
– akutní hypokalcémie;
– tetanie;
– alergické stavy,
– hyperkalémie;
– toxicita blokátorů kalciového kanálu.

Kontraindikace:
– hyperkalcémie;
– digitalizovaní nemocní.

Dávkování:
– aplikujeme 5-10 ml velmi pomalu i.v.

■   Náhradní roztoky

Náhradní roztoky mají v přednemocniční neodkladné péči nezastupitelné místo pro okamžité doplnění tekutin při jejich ztrátách, úpravu vnitřního prostředí a jako nosiče léků.

V PNP používáme izotonické roztoky, které můžeme zcela bezpečně aplikovat do periferní žíly. Roztoky hypertonické se před podáním musí ředit nebo se aplikují velmi pomalu do centrální žíly, a jejich využití je proto v PNP velmi omezené. Náhradní roztoky se pro potřeby PNP dodávají zpravidla ve skleněných lahvích, plastových lahvích nebo plastových vacích o objemu 100 ml, 250 ml, 400 ml a 500 ml.

Krystaloidní roztoky jsou vodné roztoky elektrolytů, které jsou vždy připraveny k rychlé, krátkodobé náhradě akutní ztráty objemu cirkulující tekutiny. Dále působí hemodiluci, která brání vzniku trombů na periferii. Krystaloidní roztoky se udrží v krevním řečišti po velmi omezenou dobu, přibližně 1—2 h, jejich nevýhodou je možné převodnění postiženého. Velkou výhodou je, že na krystaloidní roztoky nejsou alergické reakce.

 Kontraindikací jejich podání jsou edémy, hyper- hydratace, těžká kardiální dekompenzace, těžká postižení ledvin.

 Fyziologický roztok

  s označením F1/1 je 0,9% NaCl:

       Na+      154mmol/l

       CI-       154mmol/l

 Hartmannův roztok 

má následující složení:

       Na+      130 mmol/1

       K+        5.4 mmol/1

       Cl-       126 mmol/1

       Ca2+     1,8 mmol/1

       Mg2+    2,1 mmol/1

       laktát-  28 mmol/1

 Ringerův roztok 

má složení:

       Na+      147 mmol/1

       K+        4 mmol/1

       Cl-        156 mmol/1

       Ca2+     5 mmol/1

 Roztoky glukózy 

jsou vhodné pro náhradu ztráty objemu tekutin, při které nedošlo ke ztrátě elektrolytů, dále jako nosiče léků. Jsou nevhodné k náhradě akutní krevní ztráty, při poranění mozku či jiném organickém poškození mozkové tkáně. Koncentrovanější roztoky jsou využívány jako energetický zdroj při parenterální výživě. Pro PNP se využívá 5% roztok, který je mírně hypotonický. Při hypoglykemických příhodách se podávají roztoky s vyšší koncentrací glukózy (20-40%).

Kontraindikací pro podání glukózy je intolerance glukózy, hyperglykémie, hyperosmolarita, hypokalémie, hypoxémie, těžší poruchy ledvin.

 

■   Koloidní roztoky

Koloidní roztoky jsou makromolekulární roztoky, které se v oběhu udrží po 6-8 h, váží na sebe extracelulární tekutinu, využívají se při traumatickém, hemoragickém nebo hypovolemickčm šoku, popáleninách, septicko- toxickém šoku. K nežádoucím účinkům patří zejména alergická reakce, výjimečně až anafylaktický šok.

 Kontraindikací pro užití koloidních roztoků je kardiální selhávání, těžká porucha funkce ledvin. Nejdůležitějším vedlejším účinkem dextranu je   riziko vzniku anafylaktického šoku.

•  Dextran

 je vysokomolekulový polysacharid o průměrné molekulové hmotnosti 70 000. Používá se převážně 6% roztok ve fyziologickém roztoku nebo 5% roztok v 5% roztoku glukózy. Velmi pomalu se vylučuje ledvinami, za 24 h asi 50 %.

•  Rheodextran 

je vysokomolekulový polysacharid s molekulovou hmotností 40 000. Používá se v 10% koncentraci ve fyziologickém roztoku nebo 5% v roztoku glukózy. Vylučuje se rychleji než dextran, snižuje viskozitu krve převáděním extracelulární tekutiny do krevního řečiště, a       tím zlepšuje mikrocirkulaci.

•  Tensiton

 je hyperosmotický koloidní 6% roztok dextranu (70 000) v 7,5% roztoku NaCl. Používá se při velkých krevních ztrátách, zvláště při polytraumatech.

•  Haemaccel

 je polymerát depolymerizované želatiny o molekulové hmotnosti do 35 000. Používá se ke krátkodobým náhradám plazmy při šokových stavech. Velmi rychle se vylučuje ledvinami.

•  Elohast 

je 6% roztok hydroxyetylškrobu, s molekulovou hmotností 200 000, ve fyziologickém roztoku. Používá se při hypovolémii, traumatickém nebo hemoragickém šoku.

Osmoticky aktivní roztoky

Používají se v antiedematózní léčbě při mozkolebečním poranění a glaukomu.
Manitol je 10% nebo 20% hypertonický vodný roztok.

Jiné roztoky

Aqua pro injectione (voda pro injekci)
– Rozpouštědlo pro přípravu roztoků léčiv k injekční aplikací.

Natrium hydrogencarbonicum 4,2%, nebo 8,4% (natrii hydrogencarbonas.
Vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného (0,5 nebo 1,0 mmol v 1 ml).

 Indikace:
– protrahovaná metabolická acidóza;
– déletrvající zástava srdce.

Kontraindikace:
– hypernatrémie;
– respirační acidóza.

Dávkování:
– aplikujeme v krátké infúzi 60-100 ml, nejlépe podle změřené odchylky AB rovnováhy.

■   Kortikosteroidy

Dexona (dexamethasoni natrii phosphas)

Syntetický glukokortikoid bez mineralokortikoidního účinku, s rychlým nástupem účinku a biologickým poločasem 3-5 h.

 Indikace:
– akutní alergické stavy;
– bronchiální astma.

Kontraindikace:
– NPB;
– čerstvá střevní anastomóza;
– vředová choroba gastroduodenální.

Dávkování:
– 
v PNP aplikujeme obvykle 4-20 mg i.v., můžeme zvýšit až na 200 mg/den.

Solu-Medrol (methylprednisoloni natrii succinas lyofilisatum)

Glukokortikoid bez mineralokortikoidního účinku, v malých a středních dávkách působí antialergicky a antiedémově, ve vyšších dávkách způsobuje vazodilataci v oblasti mikrocirkulace a zlepšuje tak perfúzi tkání.

 Indikace:
– status asth maticus;
– edémy laryngu;
– těžké lékové alergie;
– spinální trauma;
– inhalační trauma.

Kontraindikace:
– NPB;
– vředová choroba gastroduodenální;
– čerstvá střevní anastomóza.

Dávkování:
– u šokových stavů aplikujeme až 30 mg/kg, u akutních alergických stavů 20-40 mg i.v.

Hydrocortison (hydrocortisonum)

Přirozený kortikosteroid s vyváženým gluko- i mineralokortikoidním účinkem.

 Indikace:
– zátěžové reakce;
– akutní nedostatečnost kůry nadledvin;
– alergické reakce.

Kontraindikace:
– NPB:
– vředová choroba gastroduodenální;
– diabetes mellitus;
– tromboembolická choroba;
– kardiální nedostatečnost;
– ICHS.

Dávkování:
– aplikujeme intravenózně v dávce 100-500 mg, u akutních těžkých stavů aplikujeme až 30 mg/kg  jednorázově.

Rectodelt supp. (prednisonum)

Glukokortikoid s malým mineralokortikoidním účinkem.

 Indikace:
– bronchiální astma;
– těžké alergické reakce.

Kontraindikace:
– vředová choroba gastroduodenální;
– neléčené celkové zánětlivé onemocnění;
– renální nedostatečnost;
– těhotenství a laktace.

Dávkování:
– aplikujeme rektálně 30-200 mg.

■   Místní anestetika

Místní anestetika způsobují blokádu vedení vzruchu nervovými vlákny.

Xylocain spray (lidocainum)

Místní anestetikum se střednědobým účinkem.
Indikace:
– topická anestézie hlasivek před tracheální intubaci.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na lidocain.

Dávkování:
– aplikuje se dávkovačem; jedna dávka je 10 mg, obvykle se aplikují 2-3.

Mesocain (trimecaini hydrochloridum) 

Lokální anestetikum se střednědobým účinkem.

Indikace:
– topická a slizniční anestézie;
– infiltrační a svodná anestézie;
– antiarytmikum.

Kontraindikace:
– přecitlivělost na účinnou látku;
– sinové arytmie;
– síňokomorové bloky;
– bradykardie;
– asystolie;
– kardiogenní šok.

Dávkování:
– maximální dávka 1Mesocainu bez  vazokonstrikčních příměsí je 50 ml, 2% 10 ml.

■   Celková anestetika

Způsobují generalizovaný útlum CNS, navozují bezvědomí a vymizení vnímání bolesti.

Narkamon (ketaminum)

Disociativní anestetikum s krátkým účinkem.

 Indikace:
– krátkodobá anestézie do 15 min;
– úvod do celkové anestézie;
– analgezie;
– rezistentní bronchospazmus.

Kontraindikace:
– nitrolebeční hypertenze;
– cévní mozková příhoda;
– hypertenze;
– srdeční nedostatečnost;
– epilepsie.

Dávkování:
– anestézie nitrožilní 1-2 mg/kg, anestézie i.m. 7-10 mg/kg, analgezie 0,25-0,5 mg/kg.

Hypnomidate (etomidatum)

Celkové anestetikum s ultrakrátkým účinkem, nepůsobí analgeticky.

 Indikace:
– úvod do celkové anestézie;
– krátkodobá anestézie.

Kontraindikace:
– nitrolebeční aneuryzma.

Dávkování:
– obvykle aplikujeme 0,15-0,3 mg/kg, účinek trvá 3—5 min.

Thiopental (thiopentalum natrium)

Celkové anestetikum s ultrakrátkým účinkem, nepůsobí analgeticky.

 Indikace:
– úvod do celkové anestézie;
– krátkodobá anestézie;
– bazální sedace u dětí;
– rezistentní epileptické stavy.

Kontraindikace:
– hypotenze;
– šok;
– snížení srdečního výdeje.

Dávkování:
– aplikujeme 4-7 mg/kg intravenózně ve 2,5% vodném roztoku. Přípravek působí 6-10 min.

■   Periferní svalová relaxancia (kurarimimetika)

Působí na postsynaptické membráně nervosvalových plotének kosterních svalů a navozují tak přechodnou relaxaci kosterních svalů. V urgentní medicíně umožňují rychlou a atraumatickou tracheální intubaci.

Succinylcholinjodid (suxamethonii iodidum)

Depolarizující kurarimimetikum s rychlým nástupem účinku a ultrakrátkým působením.

 Indikace:
– tracheální intubace;
– uvolnění laryngospazmu;
– svalová relaxace v průběhu celkové anestézie.

Dávkování:
– dospělým aplikujeme 0,75-1,25 mg/kg, malým dětem 2 mg/kg intravenózně.

Norkuron (vecuronii bromidum)

Nedepolarizující steroidní kurarimimetikum s krátkým až střednědobým působením.
Indikace:
– svalová relaxace v průběhu celkové anestézie, resuscitační péče a neodkladné péče.

Dávkování:
– aplikujeme nitrožilně v dávce 0,08-0,1 mg/kg, u dlouhodobých relaxací aplikujeme frakcionovaně; účinek nastupuje do 2-3 min a přetrvává 25-30 min.

■  Antidota

Anexate (flumazenilum)

Kompetitivní antagonista benzodiazepinů, s vyšší aktivitou k receptorům, působí asi 1 h.

 Indikace:
– antidotum při intoxikaci benzodiazepiny.

Dávkování:
– aplikujeme 0,2 mg i.v., dále podle stavu přidáváme po 0,1 mg.

Intrenon (naloxoni hydrochloridum)

Antidotum narkotik, syntetický analog morfinu, je kompetitívním antagonistou látek morfínového typu.

Indikace:
– antidotum u předávkování látkami morfinového typu;
– ukončení neuroleptanalgezie s fentanylem.

Kontraindikace:
– v PNP nemá kontraindikaci.

Dávkování:
– při intoxikaci opiáty aplikujeme v PNP dospělým 0,4-2 mg i. v., podle potřeby můžeme dávky opakovat do celkové dávky 10 mg; u dětí aplikujeme 10 μg/kg pomalu i.v.

■   Hemostyptika

 Remestyp (terlipressinum)

Syntetický polypeptid, analog vazopresinu, má výrazný vazokonstrikční a protikrvácivý účinek.

 Indikace:
– krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí.

Kontraindikace:
– těhotenské toxikózy;
– epilepsie;
– ICHS;
– hypertenze;
– asthma bronchiale.

Dávkování:
– aplikujeme i.m., i.v. nebo i.v. infúzí. Jednotlivá dávka je 5-20 μg/kg za 8 h.

■   Uterotonika                                              

Metylergometrin (methylergometrinum)

Námelový alkaloid s rychle nastupujícím uterotonickým účinkem.

Indikace:
– akutní děložní krvácení z hypotonie a atonie po porodu, po evakuaci nebo revizi dutiny děložní po potratu;
– medikamentózní vedení III. doby porodní po porodu ramének.

Kontraindikace:
– těhotenství;
– I. a II. doba porodní;
– sepse;
– kardiovaskulární onemocnění.

Dávkování:
– aplikujeme 0,2 mg pomalu intravenózně během 1 min, je možné aplikovat i intramuskulárně nebo do děložní stěny.

Comments(120)

 • 24. 7. 2021, 18:48  Odpovědět

  Hello! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my apple iphone.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to correct this issue. If you have any suggestions, please share.
  With thanks!

 • 25. 7. 2021, 5:30  Odpovědět

  The other day, while I was at work, my sister stole my
  iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 • 25. 7. 2021, 6:41  Odpovědět

  Thank you for every other informative website. The place else may I get that
  type of information written in such an ideal method?

  I’ve a challenge that I’m simply now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 • 25. 7. 2021, 14:20  Odpovědět

  Ι think the admin of this web site is truly working
  hard foг his web page, for tthe reaѕon that here every information iss quality bаsеd material.

 • 25. 7. 2021, 20:07  Odpovědět

  I am really impressed with your writing abilities as well as
  with the format for your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your
  self? Either way keep up the excellent quality writing,
  it is rare to look a nice blog like this one nowadays..

  My web page :: id test ok388 – https://mega888sg.com/

 • Hurrah, that’s what I was exploring for, what a information! existing here at this weblog, thanks admin of this web site.

 • 26. 7. 2021, 7:48  Odpovědět

  This paragraph offers clear idea in favor of the new people
  of blogging, that in fact how to do blogging.

  Also visit my blog post: Mega888 android

 • 26. 7. 2021, 11:05  Odpovědět

  Definitely imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the internet
  the simplest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked at the same time
  as other people think about issues that they just do not recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing with no need side effect , other people can take a

 • 26. 7. 2021, 11:09  Odpovědět

  Very shortly this web page will be famous amid all blog people, due to it’s good posts

  my web page – aaa1188 apk ios download (https://xe88sg.com)

 • Have you ever thought about creating an ebook or
  guest authoring on other websites? I have a blog centered on the
  same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your
  work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 • 26. 7. 2021, 18:34  Odpovědět

  I constаntly spent my half an hour to read this weblog’s articles or revіews eveгydaү along with a cuр of ϲoffee.

 • 26. 7. 2021, 18:39  Odpovědět

  Great post. I am facing many of these issues as well..

 • 26. 7. 2021, 21:53  Odpovědět

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for foxwoods closed

 • 26. 7. 2021, 23:02  Odpovědět

  Woᴡ, wonderful blo layout! How long have you bеen blogging for?

  you made blogging look easy. Thhe overаll look of your site is great, let аlone
  the content!

 • 27. 7. 2021, 0:24  Odpovědět

  Hello! I just wish to offer you a huge thumbs up for the excellent info you have got right here
  on this post. I am coming back to your website for more soon.

  My webpage: 918kiss 2 malaysia

 • 27. 7. 2021, 1:20  Odpovědět

  I аm surre this paгagraph has touϲhed all
  thhe internet peoplе, its гeally reаllpy nice articⅼe on building up new webрaɡe.

 • 27. 7. 2021, 1:47  Odpovědět

  Veery good infо.Luky me I came across үour blog by
  chance (stumbleupon). I’ѵe book-mɑrked it foг later!

 • 27. 7. 2021, 3:01  Odpovědět

  Ι сonstantly spentt mmy half an hoyr to read thiѕ blog’s articles all the time along with а mug օf ⅽoffee.

 • 27. 7. 2021, 3:01  Odpovědět

  When someone writes an post he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how a user
  can understand it. Therefore that’s why this paragraph is perfect.
  Thanks!

 • 27. 7. 2021, 3:01  Odpovědět

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
  this paragraph i thought i could also make comment due to this sensible paragraph.

  Also visit my webpage – pussy888 exclusive bonus (Isabelle)

 • 27. 7. 2021, 3:12  Odpovědět

  Great weblog right here! Also your web site lots up fast!
  What host are you using? Can I get your associate hyperlink in your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

  my homepage: Calibet Download

 • 27. 7. 2021, 4:48  Odpovědět

  helⅼo there and thank you forr your information – Ӏ have definitely picled up anytһing
  new from right here. I did however expertise some technical iszsues using this website, since I experienced to
  reoad the web site lots off times previߋus to I coulⅾ get it to lоad properly.

  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, Ƅսt sⅼow loaԀing

 • 27. 7. 2021, 5:18  Odpovědět

  Hi would you mind letting me know which hosting company you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

  Review my blog post – sky777 pc download

 • 27. 7. 2021, 5:37  Odpovědět

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared
  to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be

 • 27. 7. 2021, 5:55  Odpovědět

  Hi there, I found your website by way of Google at the same time as looking for a comparable topic, your
  web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, simply changed into aware of your blog thru Google,
  and located that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate in the event you proceed this
  in future.

 • 27. 7. 2021, 6:00  Odpovědět

  After checking out a number of the blog posts on your website,
  I seriously appreciate your technique of blogging.

  I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website too
  and tell me how you feel.

  Also visit my webpage … download game wm casino

 • Saya tidak bisa menolak berkomentar. Sempurna ditulis!

  My web-site … Download joker123 apk android (https://gameaco.com/9-joker123-g11bet-rahasia-anda-tidak-pernah-tahu/)

 • 27. 7. 2021, 7:01  Odpovědět

  It’s very straightforward to find out any matter on net as
  compared to books, as I found this article at this site.

  Also visit my homepage :: 918kiss 2 android Download

 • 27. 7. 2021, 7:27  Odpovědět

  I have been browsing online greater than 3 hours today, yet
  I by no means found any fascinating article like yours.
  It is pretty value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content material as you probably
  did, the net will be much more useful than ever before.

  My web blog; lpe88 ios (mega888sg.com)

 • 27. 7. 2021, 7:30  Odpovědět

  Thanks for sharing your thoughts about download mega888 android.
  Regards

  Also visit my web site: Download Mega888 Ios

 • 27. 7. 2021, 7:33  Odpovědět

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful
  blog!

  my page; akaun test mega888

 • 27. 7. 2021, 7:58  Odpovědět

  Wow, incredible blog layout! How long have you ever been blogging for?
  you make blogging glance easy. The full look of your web site is fantastic, as smartly as the content material!

  Stop by my blog post – cara id test ntc33

 • 27. 7. 2021, 8:16  Odpovědět

  I love your blog.. very nice coⅼors & theme. Did you create this website yoսrself orr did you
  hire someone to do it for you? Plz rеspond ass
  I’m loοking tо construct my own blog and would like to
  find out where u got this from. thank you

 • 27. 7. 2021, 13:13  Odpovědět

  My partner and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things
  out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to checking out your web page yet again.

 • Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for a
  while and yours is the greatest I have discovered till now.

  But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 • 27. 7. 2021, 14:02  Odpovědět

  I am now not certain where you’re getting your info, but good topic.
  I must spend some time finding out more or understanding more.

  Thank you for excellent info I was searching for
  this info for my mission.

 • 27. 7. 2021, 15:26  Odpovědět

  An impressive share! I have just forwarded
  this onto a coworker who was conducting a little research on this.
  And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your website.

 • 27. 7. 2021, 18:05  Odpovědět

  Because the admin of this website is working, no uncertainty very
  shortly it will be renowned, due to its feature contents.

 • Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds
  me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read.

  Thanks for sharing!

 • 27. 7. 2021, 21:25  Odpovědět

  Yes! Finally something about how to gamble bitcoin.

 • 28. 7. 2021, 20:22  Odpovědět

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on.
  Cheers

 • 24. 8. 2021, 11:28  Odpovědět

  Everything is very open with a precise description of
  the issues. It was really informative. Your website is
  extremely helpful. Thank you for sharing!

 • 28. 8. 2021, 4:45  Odpovědět

  Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be
  waiting for your further write ups thank you once again.

 • 30. 8. 2021, 1:04  Odpovědět

  Hi there, I log on to your blogs daily. Your writing style is witty, keep doing what you’re doing!

 • 1. 9. 2021, 12:01  Odpovědět

  I used to be suggested this website by means of my cousin. I
  am no longer certain whether this publish is written via him as no one else recognise such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

 • 1. 9. 2021, 14:06  Odpovědět

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my users would truly benefit from some of the information you
  provide here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks!

 • 3. 9. 2021, 12:19  Odpovědět

  I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a
  problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 • 4. 9. 2021, 2:50  Odpovědět

  Good day I am so excited I found your blog, I really found you by accident,
  while I was researching on Askjeeve for something
  else, Anyhow I am here now and would just like
  to say thanks for a remarkable post and a all round
  exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so

 • 5. 9. 2021, 8:28  Odpovědět

  Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d really like to write some material for your blog
  in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Kudos!

 • 6. 9. 2021, 2:47  Odpovědět

  You’re so cool! I do not believe I’ve truly read something like this before.
  So great to discover someone with a few unique thoughts
  on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that’s needed on the
  web, someone with some originality!

 • 10. 9. 2021, 3:37  Odpovědět

  I will immediately take hold of your rss feed as I can’t find your email subscription link or
  newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so
  that I could subscribe. Thanks. asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 • 11. 9. 2021, 5:18  Odpovědět

  Aw, this was a really good post. Finding the time and
  actual effort to generate a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 • 11. 9. 2021, 12:07  Odpovědět

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your site
  is excellent, as well as the content! quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 • 11. 9. 2021, 23:45  Odpovědět

  Great items from you, man. I have take into account your stuff prior to
  and you are simply too great. I really like what you’ve bought right here, certainly like what
  you are saying and the way in which during which you say it.
  You’re making it entertaining and you continue to take care of
  to stay it wise. I can’t wait to read far more from you. That is actually
  a wonderful website.

 • 12. 9. 2021, 15:14  Odpovědět

  Hello, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this?
  IE nonetheless is the market chief and a good section of other people will pass over your great writing due to this problem.
  scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 • 14. 9. 2021, 0:33  Odpovědět

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new
  project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable
  information to work on. You have done a extraordinary job!

  quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 • 15. 9. 2021, 2:50  Odpovědět

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand
  out. Please let me know where you got your theme. Many thanks ps4 games https://bit.ly/3z5HwTp ps4 games

 • 22. 10. 2021, 17:12  Odpovědět

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Kudos! https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/ part time
  jobs hired in 30 minutes

 • 25. 10. 2021, 12:01  Odpovědět

  I like what you guys are usually up too. Such clever work
  and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 • 26. 10. 2021, 13:24  Odpovědět

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 • 13. 11. 2021, 4:28  Odpovědět

  This is the perfect website for anybody who wishes to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I
  personally will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has
  been written about for a long time. Great stuff, just excellent!

 • 17. 11. 2021, 0:15  Odpovědět

  I’m extremely pleased to uncover this website. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff in your site.|

 • 20. 11. 2021, 21:18  Odpovědět

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 • 29. 11. 2021, 15:39  Odpovědět

  Just want to say your article is as astounding. The clearness to your post is just excellent and that i could think you’re an expert on this subject. Well along with your permission allow me to take hold of your feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please carry on the rewarding work.|

 • 12. 12. 2021, 14:30  Odpovědět

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for a long time.Thank you and best of luck.

 • is there a generic tadalafil tadalafil research liquid

 • 15. 12. 2021, 2:17  Odpovědět

  Actually when someone doesn’t know afterward its upto other users that they will help, so here it takes place.

 • 15. 12. 2021, 8:55  Odpovědět

  El que siembra viento, cosecha tempestades…

 • 18. 12. 2021, 16:59  Odpovědět

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when iread this piece of writing i thought i could also createcomment due to this good paragraph.

 • 19. 12. 2021, 3:12  Odpovědět

  การหาเงินที่บ้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สล็อตออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์ที่ให้คุณหาเงินได้ง่ายๆ ทั้งแทงบอล บอลสเต็ป บอลเดี่ยว บอลคู่ บอลสด ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเกมออนไลน์มากมายทั้งบาคาร่า สล็อต ยิงปลา เรียกได้ว่าเป็นคาสิโนขนาดใหญ่บนมือถือเลยครับ

 • 19. 12. 2021, 15:51  Odpovědět

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 • 19. 12. 2021, 18:28  Odpovědět

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 • 19. 12. 2021, 20:11  Odpovědět

  whoah this blog is wonderful i like studying your posts.Stay up the great work! You know, a lot of personsare searching around for this info, you could help them greatly.

 • It’s really a great and useful piece of info. I’m satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • Thanks for this helpful article! The alkaline water trend is huge now-and i was researching just this weekend! Now i know its just“junk science“…

 • 20. 12. 2021, 23:31  Odpovědět

  apartments in taylor mi apartments in eau claire wi tall oaks apartments

 • 21. 12. 2021, 8:01  Odpovědět

  This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read post!

 • 21. 12. 2021, 19:31  Odpovědět

  60 cm lik fırça uzunluğu tek seferde bir safın yarısını süpürmektedir.

 • 22. 12. 2021, 10:59  Odpovědět

  Right now it appears like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 • 24. 12. 2021, 12:14  Odpovědět

  It’s actually a nice and helpful piece of information. I am satisfiedthat you just shared this helpful information with us.Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • 27. 12. 2021, 6:01  Odpovědět

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 • 28. 12. 2021, 13:22  Odpovědět

  Excellent way of telling, and good piece of writingto get data regarding my presentation subject matter, which i am going to convey in school.My blog; bbs.yunweishidai.com

 • 29. 12. 2021, 19:24  Odpovědět

  sulfamethoxazole trimethoprim bactrim for uti

 • 30. 12. 2021, 19:36  Odpovědět

  It’s difficult to find knowledgeable peopleon this subject, but you seem like you know what you’re talking about!Thanks

 • 3. 1. 2022, 19:01  Odpovědět

  what is prednisolone what is prednisone used for

 • 4. 1. 2022, 13:15  Odpovědět

  constantly i used to read smaller articles or reviews that. also clear their motive, and that is also happening…with this post which I am reading here. memory-alpha.wiki

 • 5. 1. 2022, 16:11  Odpovědět

  express scripts pharmacy erectile dysfunction medications – pharmacypharmacy home delivery

 • 5. 1. 2022, 17:52  Odpovědět

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • 11. 1. 2022, 12:22  Odpovědět

  dissertation editing dissertation help literature review

 • 11. 1. 2022, 19:51  Odpovědět

  Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 • 12. 1. 2022, 0:32  Odpovědět

  Piece of writing writing is also a excitement, if you know after that you can write or else it is complicated to write.

 • I have read so many content on the topic of the blogger lovers except this piece ofwriting is genuinely a pleasant article, keep it up.

 • 12. 1. 2022, 9:33  Odpovědět

  Great post but I was wanting to know if you could write alitte more on this subject? I’d be very thankful ifyou could elaborate a little bit more. Cheers!

 • 12. 1. 2022, 17:44  Odpovědět

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 • 12. 1. 2022, 21:10  Odpovědět

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for Disney Heroes Battle Mode coins generator online

 • 13. 1. 2022, 12:59  Odpovědět

  azithromycin tuberkulose – azithromycin otc zithromax z-pak side effects

 • online gambling online gambling online gambling

 • Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wonderingif you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having problemsfinding one? Thanks a lot!

 • to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please

 • 20. 1. 2022, 17:12  Odpovědět

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I findIt really useful & it helped me out much. I hope to give something backand help others like you aided me.

 • 20. 1. 2022, 19:21  Odpovědět

  magnificent points altogether, you just won a brand new reader.What might you recommend in regards to your put up thatyou simply made a few days ago? Any certain?

 • 20. 1. 2022, 20:48  Odpovědět

  Hello.This post was extremely remarkable, especially since I was browsing for thoughts on this issuelast Sunday.Look into my blog post … healthy diet

 • 20. 1. 2022, 21:32  Odpovědět

  I think this is a real great post.Much thanks again. Fantastic.Loading…

 • 20. 1. 2022, 22:55  Odpovědět

  I am 71 years old how can I get more information?

 • 21. 1. 2022, 1:58  Odpovědět

  I am not very wonderful with English but I come up this rattling easy to interpret.

 • 21. 1. 2022, 12:14  Odpovědět

  It¡¦s truly a great and helpful piece of information. I¡¦m happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • 21. 1. 2022, 13:34  Odpovědět

  Very good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I’ve saved it for later!

 • 21. 1. 2022, 23:24  Odpovědět

  Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to create a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 • 22. 1. 2022, 8:10  Odpovědět

  I wanted to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you postÖ

 • 22. 1. 2022, 11:44  Odpovědět

  I just like the valuable info you provide in your articles.I’ll bookmark your blog and check once more hereregularly. I am quite certain I’ll be told a lot of new stuffright here! Good luck for the next!

 • 22. 1. 2022, 19:48  Odpovědět

  I needed to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you postÖ

 • 23. 1. 2022, 1:52  Odpovědět

  4 סטודנטיות חרמניות עומדות בתור לזין של גבר למצוץ אותה ולקבל זיוןשירותי ליווי בתל אביב

 • 23. 1. 2022, 6:02  Odpovědět

  cbd oil for diabetes dosage of cbd oil for chronic pain what is cbd oil benefits

 • 23. 1. 2022, 7:44  Odpovědět

  You made some decent points there. I did a search on the subject and found most individuals will approve with your blog.

 • 23. 1. 2022, 16:10  Odpovědět

  Thanks for the blog post, can I set it up so I get an update sent in an email whenever you make a new article?

 • Hello! I jist wanbted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeksof hard work duue to no data backup. Do you haveany methods to stop hackers?

 • 24. 1. 2022, 0:16  Odpovědět

  อาจไม่ยอมรับไม่ลงถ้าจะบอกว่าคาสิโนออนไลน์เป็นแหล่งวางเดิมพันที่หลากหลายที่สุด สร้างเงินทำเงินได้ง่ายที่สุดรวมทั้งที่สำคัญปลอดภัยที่สุด UFABET คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในยุคนี้ ตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของเหล่าสมาชิก

 • It’s onerous to seek out knowledgeable individuals on this topic, however you sound like you realize what you’re talking about! Thanks

 • 24. 1. 2022, 14:17  Odpovědět

  Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 • 25. 1. 2022, 11:16  Odpovědět

  Utterly written articles , thanks for information .

Leave a Comment