Loading...

Jaká koncentrace hemoglobinu by měla být zvažována jako transfuzní práh u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pacientů?
– AABB (American Asociation of Blood Banks) doporučuje restriktivní transfuzní strategii
– U dospělých i dětských pacientů v intenzivní péči by měla být transfuze zvažována u hodnot hemoglobinu 70g/l nebo nižší
– U pooperačních pacientů by měla být transfuze zvažována u hodnot hemoglobinu 80g/l nebo u pacientů s klinickou symptomatologií (bolest na hrudi,ortostatická hypotenze nebo tachykardie nereagující na podání tekutin, srdeční městnavé selhání)
Stupeň doporučení: silné doporučení, kvalita evidence vysoká

Jaká koncentrace hemoglobinu by měla být zvažována jako transfuzní práh u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním?
– AABB doporučuje restriktivní transfuzní strategii
– Transfuze by měla být zvažována u hodnot hemoglobinu 80g/l nebo u pacientů s klinickou symptomatologií (bolest na hrudi, ortostatická hypotenze nebo  tachykardie nereagující na podání tekutin, srdeční městnavé selhání)
Stupeň doporučení: slabé doporučení, kvalita evidence střední

Jaká koncentrace hemoglobinu by měla být zvažována jako transfuzní práh u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pascientů s akutním koronárním syndromem?
– AABB nemůže doporučit restriktivní ani liberální transfuzní strategii a je nutný další výzkum k určení optimálního transfuzního prahu.
Stupeň doporučení: nejisté doporučení, kvalita evidence velmi nízká

Má být indikace transfuze u hospitalizovaných hemodynamicky stabilních pacientů určována primárně přítomností klinických symptomů nebo spíše hladinou hemoglobinu?
– Indikace transfuze má být založena na zhodnocení klinických symptomů a hladin hemoglobinu
Stupeň doporučení: slabé doporučení, kvalita evidence nízká

 

Zdroj:AIM062012st310