Loading...

U dítěte s AS je doporučeno profylaktické podání atropinu nebo glykopyrolátu a zvýšenou pozornost věnovanou monitorování srdečního rytmu během anestezie. U těchto dětí je nutné počítat zejména s rizikem závažné bradykardie až asystolie. Preventivní aplikace atropinu je nutná zejména před výkony s možnými komplikacemi, které mohou zvýšit v peri- a pooperačním období tonus parasympatiku (tlak na solární plexus, zadržení dechu, kašel, nauzea, emesis). Navíc je nutné si pamatovat na možný vliv anestetik přímo či nepřímo ovlivňující srdeční rytmus.

Dále se doporučuje v anamnéze před CA v rozhovoru s rodiči cíleně pátrat po vztahu dítěte k vodě: jestli ji má rádo, hraje si s ní a preferuje kontakt s vodou před jinými činnostmi. Tímto jednoduchým dotazem lze odhalit možný AS.

Zdroj: AIM 4/2012, str. 186