Loading...

Muž, 20 let, dopravní nehoda osobního vozidla, boční náraz levou stranou vozidla do stromu. Příjezd posádky RLP současně s hasiči, Vystříháván 45 minut, Iniciální GCS 3, TK 90/50, P 90, Ventilace spontánní suficientní SpO2 94%. Zornice -6/-6. Diff. Dg? Terapie? Směřování (Nejbližší nemocnice 6 km, Traumacentrum 100km)?

Řešení:
Posádka RLP po vyproštění hasiči pacienta Zaintubovala, zasedovala, zrelaxovala, vyšetřením nezjistila žádné jiné poranění pro „susp.“ kraniotrauma a zvolila pozemní transfer do Traumacentra. Po cca hodinovém transferu dorazili na Emergency krajské nemocnice kde byl pacient vyšetřen v algoritmu polytraumatu – FAST s negativním nálezem, MDCT s nálezem dominujícího Kraniotraumatu (SDH, SAK l. dx , Edém mozku a přetla středočarových struktur o 15 mm doleva), kontuze plic a fraktury 3 žeber vlevo. Pac. byl předán k akutní NCH intervenci kde mu byla provedena dekompresivní kraniektomie s odsátím hematomu. Po výkonu přijat tlumený na RES odd a Zahájena komplexní resuscitační terapie. Nicméně po kontrolním CT druhý den progrese předešlého nálezu. Kde se NCH vyjádřilo že prognoza je infaustní. Vysazeno tlumení .po 24 hodinách bez tlumení a bez žádných reakcí pacienta provedena diagnostika smrti mozku, při které byla potvrzena areflexie nad C1. po dohodě s rodinou byl pac. zařazen do dárcovského programu.