Loading...

Život ohrožující krvácení

Život ohrožující krvácení, ŽOK: Definice: z kvantitativního pohledu jde o velkou krevní ztrátu provázenou ohrožením pacientovy tkáňové a orgánové perfuze, vznikem těžké hypotenze, šokem a multiorgánovým selháváním… a to bez ohledu