Loading...

Znalostní kvíz: Zdravotní sestřičky

1) Jaké riziko můžeme očekávat při podání midazolamu u nedonošených dětí? a) asfyxie b) tachykardie c) bradykardie d) hypertenze e) hypotenze