Loading...

Algoritmus BLS – Basic Life Support (základní postup podpory života)

1. – Vidíte ležícího člověka, případně člověka, který je podezřele nehybný. Přistupte k němu a nahlas promluvte: „Jste v pořádku?“ – pokud nereaguje, pokuste se s ním lehce zatřást.