Loading...

Analýza srdečních kmitů a vln

Depolarizace a repolarizace síní a komor vede ke vzniku různých vln a kmitů na EKG. Na EKG rozeznáváme následující vlny, kmity a intervaly (obr. 8):vlny: P, T, U, (aT)kmity: Q, R, S,