Loading...

Klasifikace úrazových mechanismů

Úkolem lékaře na místě nehody není stanovení exaktní diagnózy, nýbrž vyslovení podezření na poranění páteře, popř. míchy, a následné adekvátní zajištění až do potvrzení nebo vyloučeni rtg či CT vyšetřením.

Amputace vysokozdvižným vozíkem

Pracovník převážel těžký náklad vysokozdvižným vozíkem. Při nepřehledné terénní situaci nezvládl řízení a vozík i s nákladem převrhl. Nebyl připoután bezpečnostními pásy, a proto se dostal oběma nohama pod vozík, který mu