Loading...

Novinky z oboru: Schválení Televancinu pro použití u nozokomiální pneumonie (jb)

21.6.2013 schválila Americká FDA telavancin (přípravek Vibativ, Theravance), pro použití u pacientů s  nozokomiální pneumonií a ventilátorovou pneumonií (bakteriální HABP / VABP nebo nozokomiální pneumonie) způsobenou Staphylococcus aureus. V tiskové zprávě FDA