Loading...

Po tahu

Dívka asi 18 let se v noci vrátila z diskotéky. Ráno je dívka zmatená, dezorientovaná, tachykardie, tachypnoe, TK 90/50, TT 39,5°C. Chladná periferie s akrální cyanózou, petechie na hrudníku, břiše

Neurčitý tlak na hrudi a jak to dopadne

Posádka RLP, voláno ve 3:10 hod k muži, 55 let, bolesti na hrudi. Dojezdový čas 5minut, na místě muž ležící v posteli, při vědomí, orientovaný, klidný, stěžuje si, že jej

Srdeční akce

Pravidelná – QRS komplexy jsou neustále ve stejné vzdálenosti od sebe. Je u sinusového rytmu. Nepravidelná – QRS komplexy jsou od sebe různě vzdáleny. Jestliže je vzdálenost jednotlivýchkomorových komplexů neustále různá, pak