Loading...

Sedace, analgezie, analgosedace a anestézie v přednemocniční neodkladné péči

V podmínkách PNP se velmi často dostáváme do situací, které vyžadují v rámci neodkladného ošetření odstranění nebo snížení vnímání bolesti nebo velké stresové zátěže u postiženého v nejranějším období po