Loading...

Algoritmus BLS – Basic Life Support (základní postup podpory života)

1. – Vidíte ležícího člověka, případně člověka, který je podezřele nehybný. Přistupte k němu a nahlas promluvte: „Jste v pořádku?“ – pokud nereaguje, pokuste se s ním lehce zatřást.

Zavalení kameny

Starší muž, pracovní úraz, zavalen třemi kmeny o průměru cca 40cm. Výjezd RLP, na místě do 3 minut od nahlášení události. Při příjezdu: leží na břiše, hlavou dolů, kmeny na