Loading...

Resuscitujeme čtyřnohého kamaráda… (dole profesionální RES s medikací)

Laická resuscitace: Resuscitace poskytuje mozku, srdečnímu svalu a ostatním orgánům potřebný kyslík v době, kdy došlo k zástavě srdce a Váš pes není schopen sám dýchat. Pokud pes nereaguje, zhodnotíme