Loading...

Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny krevni sraženinou (trombóza »in situ«). Nestabilní angina pectoris je jakékoli zhoršení anginy pectoris vzniklé v průběhu posledních