Loading...

Topografie páteře a míchy

Vertebromedulární topografie 31 párů nervů z míšního segmentu odstupuje jeden pár míšních nervů 8 krčních 12 hrudních 5 bederních 5 sakrálních 1 kostrční Intumescentia cervicalis et lumbalis Connus medullaris po

Jednoduchý nákres míchy