Loading...

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Souhlas pacienta Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením