Loading...

Kraniocerebrální poranění

Kraniocerebrální poranění (KCP) zaujímají v současné době celosvětově významný a stále stoupající podíl na celkové úrazovosti. Z těchto důvodů a pro vysokou mortalitu a morbiditu, se kterou jsou spojena, stojí