Loading...

Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny krevni sraženinou (trombóza »in situ«). Nestabilní angina pectoris je jakékoli zhoršení anginy pectoris vzniklé v průběhu posledních

Ischemická choroba srdeční

Rozdělení: 1. Angina pectoris 2. Infarkt myokardu  1. Angina pectoris Angina pectoris se dá diagnostikovat na EKG podle nálezu známek koronární nedostatečnosti.EKG známky koronární nedostatečnosti se dají registrovat při záchvatu

Analýza srdečních kmitů a vln

Depolarizace a repolarizace síní a komor vede ke vzniku různých vln a kmitů na EKG. Na EKG rozeznáváme následující vlny, kmity a intervaly (obr. 8):vlny: P, T, U, (aT)kmity: Q, R, S,