Loading...

Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny krevni sraženinou (trombóza »in situ«). Nestabilní angina pectoris je jakékoli zhoršení anginy pectoris vzniklé v průběhu posledních

Ischemická choroba srdeční

Rozdělení: 1. Angina pectoris 2. Infarkt myokardu  1. Angina pectoris Angina pectoris se dá diagnostikovat na EKG podle nálezu známek koronární nedostatečnosti.EKG známky koronární nedostatečnosti se dají registrovat při záchvatu