Loading...

Řekněme si, jaké jsou indikace pro použití hyperbarické oxygenoterapie (HBO, hyperbarické komory)

Včera jsme měli modelovou situaci, kdy byla v léčbě indikována hyperbarická komora. Pojďme si nyní říci několik málo informací, k čemu toto zařízení slouží, jaká jsou indikační kritéria pro nasazení