Loading...

Farmakoseriál: Fyziologický roztok (NaCl, infusio natrii chlorati, „fýzák“,…)

Je jedním z nejzákladnějších roztoků v medicíně vůbec.  Mezi jeho hlavní indikaci patří k: – léčbě izotonické extraceluární dehydratace – léčbě deplece sodíku – použití jako vehikulum nebo rozpouštědlo kompatibilních

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika – jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory. Adrenalin (epinephrin) Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní