Loading...

Srdeční rytmus

      Studium   1 Comment

Srdeční rytmus určuje skupina buněk s nejrychlejší změnou spontánního klidového napětí, kteréprvní dosáhne prahu pro akční napětí. Za normálních okolností vzniká vzruch v sinoatrialnímuzlu, a proto mluvíme o sinusovém rytmu.