Loading...

Arytmie a vybrané srdeční poruchy

Názvem arytmie se označuje široká skupina stavů projevujících se poruchou pravidelnosti a/nebo frekvence srdečního rytmu. Rytmus při arytmii je tedy buď zrychlený (tachykardie, obvykle nad 120/min), nebo zpomalený (bradykardie, obvykle

Náhlá smrt

Náhlá smrt je neočekávané úmrtí z netraumatických příčin do 1 h od prvních příznaků. (V některých epidemiologických studiích je definice rozšířena do 6 h (WHO) nebo až do 24 h