Loading...

Adrenalin (Epinephrin)

Složení kvantitativní i kvalitativní Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml injekčního roztoku (1:1000) Forma Injekce, čirý bezbarvý roztok. Indikace Srdeční zástava – tonizace myokardu při kardiopulmonální resuscitaci, jemnovlnná fibrilace komor