Loading...

Dvoustupňová dezinfekce např. laryngoskopů (dle předpisu č. 306/2012 Sb., §-8)

Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce 1. Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních