Loading...

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

DIC, diseminovaná intravaskulární koagulopatie: def: Jde o koagulační dysbalanci mezi prokoagulační aktivitou trombinu a fibrinolytickou aktivitou plazminu. Důsledkem je  vznik trombotických okluzí v mikrocirkulaci , s následnou orgánovou ischemií, konzumpcí koagulačních faktorů a krvácením.