Loading...

Jaké jsou možnosti přístupů do krevního oběhu? – pokračování

V předchozím článku jsme probrali periferní žilní systém. nyní si řekneme něco málo o centrálních žilních přístupech. Jaké jsou indikace ke kanylaci centrální žíly?: nutnost velmi rychle a masivní objemové