Loading...

Srdeční převodní soustava

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy: SA sinoatriální uzel AV atrioventrikulární uzel HS Hisův svazek PR pravé raménko Tawarovo PF přední fascikulus LTR ZF zadní fascikulus LTR 1 Thorelův svazek 2