Loading...

Něco málo o ABR (acidobazické rovnováze)

Otázky acidobazické rovnováhy a krevních plynů jsou spojeny s každodenní léčebně -preventivní péči na anesteziologicko – resuscitačních odděleních. Jsou pochopitelně nosnou problematikou oboru klinické biochemie, ale obor AR a obecně