Loading...

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy:

SA sinoatriální uzel
AV atrioventrikulární uzel
HS Hisův svazek
PR pravé raménko Tawarovo
PF přední fascikulus LTR
ZF zadní fascikulus LTR
1 Thorelův svazek
2 Wenckebachův svazek
 3 Jamesův svazek
4 Mahaimova vlákna

Převodní srdeční soustavu tvoří:

  •  sinoatriální uzel (SA uzel)
  •  internodální síňové spoje
  •  atrioventrikulární uzel (AV uzel)
  •  Hisův svazek
  •  pravé a levé raménko Tawarovo
  • Purkyňova vlákna

Vzruch vzniká normálně v SA uzlu, který je primárním pacemakerem, neboť má vyšší frekvenci než ostatní „potenciální pacemakery“ (AV uzel, komory). SA uzel tedy určuje srdeční rytmus,v tomto případě je sinusový. Z SA uzlu se pak vzruch šíří na síně, po kterých  se rozbíhá všemi směry, přednostně však využívá preferenční síňové dráhy (Thorelův, Wenckebachův, Jamesův a Bachmanův svazek), které vedou vzruch  rychleji než ostatní  pracovní myokard. Vzruch z SA uzlu přechází postupně na AV uzel, který leží pod endokardem na spodině pravé síně,  nad septálním cípem trikuspidální chlopně. Jeho dolní část plynule přechází v Hisův svazek, který prostupuje elektricky nevodivou vazivovou přepážkou na mezikomorové septum. AV uzel a horní část Hisova svazku se označují jako síňokomorová junkce (AV junkce). Přenos vzruchu se šíří na komory jen cestou AV junkce (vzhledem k vazivovému skeletu mezi síněmi a komorami). Při vyřazení SA uzlu přejímá AV uzel funkci pacemakeru (sekundární pacemaker s tzv. nodálním – junkčním srdečním rytmem). AV uzel má důležitý význam u fibrilace a flutteru síní, kdy aktivace síní je cca 300/min., a AV uzel chrání komory před touto vysokou frekvenci, která by vedla k jejich vyčerpání a srdečnímu selhání. AV uzel zde působí jako fyziologický blok a převede jen vzruchy, které nespadají do refrakterní fáze. V mezikomorovém septu přechází Hisův svazek v pravé a levé Tawarovo raménko:

Záhy po rozdělení se levé raménko dělí na silnější zadní fascikulus (svazeček, větev) a slabší přední větev. Z přední větve levého Tawarova raménka (LTR) odstupuji větve pro aktivaci septa. Každé raménko aktivuje určitou část srdečních komor, a to:

– Pravé raménko (PTR) aktivuje pravou komoru
– Přední fascikulus LTR aktivuje septum, přední papilární sval a anterolaterální část levé komory.
– Zadní fascikulus LTR aktivuje posterolaterální oblast levé komory srdeční a zadní papilární sval.