Loading...

Jste voláni do domova důchodců, kde je na návštěvě u dědy(80 let) vnučka (25 let). Muž měl křeče, asi epilepsie. Na místě muž, zdravotní sestra a vnučka. Muž, 80 let, leží v posteli , mírně desorientovaný časem, jinak při vědomí, bez subjektivních stesků, spavý. Sestra informuje, že je léčený epileptik, záchvaty mívá cca 2x týdně, nyní opět nekomplikovaný GM, v posteli v leže, nikam se neuhodil, pomočený, normoglykemie, ostatní nález v mezích. Během vyšetřování muže náhle vnučka udává nevolnost, vylekala se, není jí dobře. Stačíte zjistit, že je v 36. týdnu těhotenství, primipara, primigravid.,v těhotenství hypertenze, více nevíte. Vnučka náhle padá na zem, tonickoklonické křeče trvající cca 3 min, poté leží na zemi, neprobírá se, nedýchá, puls a TK neměřitelné, na monitoru FK…. Váš postup?
Řešení:
na místě v modelové situaci, domov důchodců…. zahájit ihned KPR těhotné, verifikovat rytmus na monitoru, zde fibrilace komor, čili co nejdříve defibrilace, neřímá srdeční masáž, zajištění dýchacích cest, UPV… cave po celou dobu resuscitace nutné kvalitní odsunutí dělohy vlevo, a to buď manuálně jedním ze zachránců tlakem na břicho z pravé strany, či podložením pravého boku těhotné tvrdou podložkou…. Umístění rukou zachránce při srdeční masáži je o něco výše, než u netěhotné. Stran medikace není rozdílu v KPR u těhotně a netěhotné pacientky, standartně iv.linka, před 4.výbojem podání adrenalinu a amiodaronu, ….Zároveň však myslet na příčinu stavu. Před zástavou byly přítomny tonickoklonické křeče, je přítomen vysoký stupeň těhotenství, anamneza hypertenze v těhotenství…. čili předpoklad eklampsie s následnou NZO. Již během resuscitace podat 2-4 g MgS04 iv., po ROSC pak pokračovat v kontinuálním podávání MgS04 1-2 g /hod /inf. a za stále monitorace, symptomatické terapi transport na nejbližší gyn-por odd. k ukončení těhotenství, jako jediné kauzální terapie eklamspie…… Stran dědy, šlo o nekomplikovaný epi záchvat, bez traumatu, dle zdravotní sestry léčený epileptik lze jej ponechat pod dozorem na místě.