Loading...

V podmínkách PNP se velmi často dostáváme do situací, které vyžadují v rámci neodkladného ošetření odstranění nebo snížení vnímání bolesti nebo velké stresové zátěže u postiženého v nejranějším období po inzultu. Odstraněním nebo zmírněním bolesti a stresu získáváme potřebný čas ke stanovení pracovní diagnózy a odpovídající léčbě. Z těchto důvodů považujeme analgezii a analgosedaci za nezbytnou a měl by ji dokonale ovládat každý lékař pracující v PNP. Výběrově lze použít některá anestetika a anesteziologické postupy.

Analgezie a analgosedace patří k nejčastějším léčebným metodám v PNP. V 50-70 % se v neodkladné péči aplikuje i.v.V tzv. »odkladné« péči poskytované zejména praktickými lékaři se bohužel stále setkáváme s podáváním dnes již zastaralých analgetik (petidin, morfin) i.m. nebo s. c. Efekt takovéto léčby je podstatně menší a nemocný je předáván do nemocnice s bolestí, která jeho stav ještě zhoršuje (zvýšená hladina katecholaminů, rozvoj šoku, dechová nedostatečnost). Správně indikovaná analgosedace ve vztahu k času a dávce výrazně přispívá ke konečnému výsledku léčby a musí ji ovládat každý lékař.

Vlastnosti ideálního analgetika:

 • efektivní analgezie;
 • rychlý nástup účinku;
 • dostatečná doba působení;
 • minimální vliv na kardiovaskulární systém;
 • minimální tlumivý vliv na dýchací systém;
 • jednoduché a spolehlivé použití;
 • žádné uvolňování histaminu (žádná alergie);
 • minimální reakce s jinými léky;
 • tlumení vegetativního a nervového systému při zachované schopnosti reagovat;
 • dobrá snášenlivost.

 

Podmínky uvedení:

 • vysoký terapeutický index (bez kardiovaskulární a respirační deprese);
 • rozpustnost ve vodě, stabilita roztoku;
 • bez hypersenzitivních reakcí;
 • rychlý nástup a lehká řiditelnost účinku;
 • specifický účinek na CNS;
 • rychlá degradace, netoxické metabolity;
 • amnézie na výkon;
 • možnost antagonizace

V současných podmínkách se v PNP nejčastěji používají k analgezii opioidy fenianylové skupiny (fentanyl, sufentanyl, alfentanyl), případně lze použít v analgetických dávkách ketamin. Přechod mezi opioidními a neopioidními analgetiky představuje tramadol.

Pro úplnost uvádím nežádoucí účinky opioidů:

 • útlum dechového centra;
 • útlum hemody namiky;
 • svalová rigidita;
 • psychomimetická aktivita (dysforie, halucinace, závratě, agitovanost. konvulze);
 • změny motility trávicího ústrojí;
 • nauzea a zvracení;
 • riziko vzniku závislosti a abstinenční syndrom.